4.Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi

Etkinlik Tarihi : 05-08.03.2020
Etkinlik Yeri : CVP Park Bosphorus - İstanbul

4.Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi, Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği ve Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu tarafından 5-8 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecektir.

İlk üç kongremizde mesleksel ve çevresel hastalıklar kapsamında; mevcut sorunlar, güncel gelişmeler, dünyada uygulama modelleri, hukuksal boyut, tıbbi yaklaşım, halk sağlığı prensipleri, yeni model tasarımları ve hastalıkların tespitinde yeni yaklaşımlar tartışılmıştır. Bu amaçla derneğimiz, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü desteği ile ilk kongresini 2017’de, 2018 yılı başında ikinci kongresini, 2019 yılı Mart ayında uluslararası katılımlı olarak üçüncü kongresini düzenlemiş ve çok olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

http://www.meslekhastaliklari2020.org/tr/