AB COSME Programı

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanmış olup, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte olan çağrıların duyurusu ve izlemesi yapılmaktadır.

COSME Programı kapsamında “KOBİ’lerin AB Dışındaki Kamu Alımlarına Katılmalarının Desteklenmesi” proje teklif çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgilere tıklayarak ulaşabilirsiniz.