Alman Dökümcüler Derneği (BDG) Covid-19 Salgınının Etkilerini Hedef Alan 3. Anketin Raporu Yayınlandı

Salgının etkilerinin analiz edildiği ankete katılan 93 firma içerisinde; her 10 dökümhaneden 9’unun Covid-19 sebebiyle siparişlerinin ertelendiği yada iptal edildiği görüldü. Dökümhanelerin üçte biri ise krizin önümüzdeki yıla uzayacağını öngörüyor.

Salgın döneminde yapılan üçüncü ankette Alman Dökümcüler Derneği (BDG), üyelerine korona krizinin güncel etkilerini irdeleyen sorular iletti. Mevcut ankette, önceki anketlerde ortaya çıkan olguların daha da güçlendiği görüldü. Mart ayında yapılan ilk ankette, şirketlerin %76'sı iş hacminde salgının etkisinin hissedildiğini belirtirken, Nisan ayında yapılan ikinci ankette bu oran %96'ya ulaşmıştı. Mevcut üçüncü ankette ise bu oranın tavan yaparak % 99'a ulaştığı görüldü.

Siparişlerdeki Düşüşler Dikkat Çekiyor

Ankete katılan her 10 dökümhaneden 9’u siparişlerde erteleme yada iptalle karşılaştığını belirtirken, %54’ü özellikle önemli projelerde kayıplar olduğuna dikkat çekti. Kayıpların satış hacmine etkilerinin telafi edilebilir düzeyde olduğunu söyleyen firmalar ise %12’de kaldı. Katılımcıların %81’i ise üretim planlamalarının gözden geçirildiğini vurguladı.

Her 10 Dökümhaneden 7’si Kısa Çalışma Sistemine Geçti

Ankete katılan işletmelerin %46’sı üretimde duruşlar yaşandığını belirtirken, %29’u ise bu yıl küçülme beklediklerini ifade etti.

BDG yönetimi ise zorlayıcı bir süreçten geçildiğinin altını çizerek; azalan sanayi faaliyetleriyle birlikte salgının etkilerini minimuma indirmek için, döküm alıcısı sektörlerle birlikte şeffaf bir biçimde üretim planlamalarının karşılıklı çıkarlar gözetilerek yeniden değerlendirilmesinin sektör için önemine değindi.

Likidite Koşullarında Net Bir Sorun Görülmüyor

Katılımcıların herhangi bir likidite kıtlığı tehlikesi yada kredi ihtiyacına dair sorulara verdiği cevaplarda net bir ayrışma görülmedi. Ankete katılan dökümhanelerin %52'si korona krizini finansal açıdan yönetebildiklerini ifade ederken, sıkıntı yaşadığını/yaşayacağını belirten kuruluşlar %44’te kaldı.

BDG yetkilileri ankete katılan kuruluşlar içerisinde finansal açıdan zor durumda olanlar da bulunduğunu söyleyerek, Federal hükümet tarafından alınan tedbirlerin, şirketler için hızlı ve etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.

Krizin En Az 6 Ay Daha Devam Edeceği Tahmin Ediliyor

Bu ay gerçekleştirilen ankette katılımcılara ilk kez sanayi aktivitelerinin ne zaman normale dönebileceği soruldu. Katılımcıların sadece% 5'i ve % 8'i 1 ila 3 veya 3 ila 6 aylık bir zamanda normale dönüleceğini öngörürken; şirketlerin büyük çoğunluğu, %82’si, krizin en az altı ay süreceğini, %32’si ise bir yıla yayılacağını düşünüyor.

Sektör, satışların 2020'de azalacağını belirtirken; büyük çoğunluk kayıpların % 20 ila 30 arasında olacağını ifade etti. Bu nedenle, hem ek zararlar oluşmasını önlemek, hem de orta ölçekli Alman kuruluşlarının yeniden faaliyete geçmesini sağlamak amacıyla ekonomik teşviklerin etkili ve hızlı bir şekilde planlanması gerektiğine dikkat çekildi.

Daha detaylı bilgi ve anketin Almanca versiyonu için tıklayınız.