Asya Altyapı Kalkınma Bankası (AIIB) Türkiye Yatırım Fırsatları Semineri

AIIB Türkiye Yatırım Fırsatları Semineri DEİK Sektörel İş Konseyleri ev sahipliğinde, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) iş birliğiyle 29 Mart 2019 tarihinde İstanbul Swissotel’de gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, DEİK Başkanı Nail Olpak, AIIB Başkan Yardımcısı Joachim Von Amsberg’in katıldığı konferansta Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)'nin imkânları tanıtılarak başlıca enerji, ulaştırma & şehir altyapıları ve tedarik konuları ele alındı.

Derneğimiz adına Genel Sekreterimiz S. Koray Hatipoğlu’nun katıldığı ekinlik çerçevesinde, AIIB yetkilileri ile Türk özel sektör temsilcileri; enerji, ulaşım, altyapı ve tedarik alanlarında ortak geliştirilebilecek projeler ve yatırımları istişare etti. Ayrıca AIIB tarafından şimdiye kadar Türkiye’deki projelere sağlanan destek hizmetleri ve finansmanına ilişkin bilgiler verildi.

Etkinlik vesilesiyle Asya Pasifik ülkeleri ile Türkiye’nin gelecek planları için bir yol haritası çizmeye çalışacaklarını belirten DEİK Başkanı Nail Olpak “Türkiye, Avrupa ile Asya arasında “kıtalararası köprü” görevini üstleniyor ve ayrıca bölgede önemli bir rol alabiliriz” dedi. 2005 yılında, “Asya Pasifik Stratejisi”nin kabul edildiğini hatırlatan Olpak, “Bu strateji ile Türkiye, bölge ülkeleri ile her düzeyde ve tüm sektörlerde ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye sağlam altyapı, genç ve büyük iç pazar, üretken ve eğitimli işgücü, liberal ve reformist yatırım ortamı ve yeni gelişmekte olan bölgelere yakınlığı ile bir yatırım merkezidir” değerlendirmesini yaptı.

Olpak konuşmasında ayrıca, “Asya Altyapı Yatırım Bankası ve alternatif finans kaynakları çok değerli ve önemli. Çin dışında, son yıllarda Hindistan, Vietnam, Tayland, Bangladeş, Endonezya ve Malezya ile Türk şirketlerinin yükselen ekonomik etkileşimi var. Güçlü inşaat ve altyapı sektörümüz bu ülkelerde yeni görevler geliştirebilir. Bölgedeki Türk enerji firmalarının ilk adımlarına da şahit olduk. Yüksek nüfus ve bölgenin büyüme potansiyeli, Türk enerji sektörü için önemli bir yatırım yeri olabilir.” ifadelerinde bulundu.

AIIB Başkan Yardımcısı Joachim von Amsberg açılış konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek başladı. “Altyapı yatırımları ve finansmanı, değişimi beraber şekillendirmemiz anlamına gelir.” diyerek iş birliğinin önemine dikkat çeken Amsberg, “Küresel ısınma enerjinin türleri ve üretim şekli konusunda yeni teknolojiler geliştirme ihtiyacını ortaya koydu. Bu değişime altyapı yatırımları da uyum sağlamak sorunda kaldı. Gelişmekte olan ülkelerde duyulan finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla 2015’te kurulan AIIB de dünyanın yeni ihtiyaçları doğrultusunda yeşil ve sürdürülebilir yatırımlar gerçekleştirilmesi için çalışmaktadır. Genç bir bankayız ancak 4 yıl gibi kısa bir sürede 36 büyük altyapı projesini finanse ettik. Çok taraflı bir kalkınma bankası olarak 93 ortakla çalışıyoruz. “ dedi. Türkiye’de TANAP ve BOTAŞ’ın Tuz Gölü Havzası’nda gerçekleştirdiği doğalgaz depolama projesi gibi çalışmaları finanse ettiklerini belirten Amsberg, “Türkiye, AIIB’nin hem en büyük altıncı paydaşı, hem de en çok finansman alan üçüncü büyük ülkesidir.” açıklamasında bulundu.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bülent Aksu açış konuşmasında, Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında bir koridor ve bölgedeki ülkeler için bir rol modeli haline geldiğini ifade etti. Geçtiğimiz 16 yıl boyunca Türkiye’de gerçekleştirilen dev altyapı projelerinden örnekler vererek, Türkiye’nin ana stratejisinin sürdürülebilir kalkınma olduğunu belirtti. Bu doğrultuda, enerji, ulaşım ve tedarik alanlarında Asya ülkeleriyle 260 Milyar $ değerinde 570 anlaşma imzalandığını açıkladı.

Ardından; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Alper Batur’un moderatörlüğünde, AIIB Başkan Yardımcısı Joachim von Amsberg ve AIIB Yatırım ve Operasyonlar Genel Müdürü Yee Ean Pang’ın katılımları ile “Türkiye’de AIIB” başlığında bir panel oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumun notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Seminerin sonraki bölümünde sektörel paralel oturumlar gerçekleştirildi.

Enerji ve Diğer Sektörlere ait oturumda AIIB’nin yatırım operasyonlarına ait genel bilgiler ve süreçler paylaşıldı. Enerji ve diğer üretici sektörler ile dijital altyapıya yönelik yatırımları ile ilgili zorluklar ve bankanın bu alandaki stratejileri ve bölgesel yaklaşımları hakkında açıklamalar yapıldı. Oturumun sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Ulaştırma ve Şehir Altyapıları oturumunda da, ilgili sektörlere ait yatırım operasyonları, süreçler ve finansal destek sağladıkları örnek projeler hakkında detaylı bilgiler verildi. Bu oturumun sunumuna da buradan ulaşabilirsiniz.

Paralel toplantıların sonuncusunda ise tedarik oturumu gerçekleştirildi. Bankanın finansal destek verdiği projelerde aradığı tedarik ilkeleri, standartları ve politikalarının tanıtıldığı oturumda tedarik yöntemleri ve desteklenmesi sakıncalı bulunan uygulamalara ilişkin politikaları hakkında bilgi verildi.

Destekleme başvurusu bulunan ve ilk aşamayı geçen projelerle ilgili ayrıntılı bilgiler bankanın web sitesinde ilan ediliyor. (Proje tutarı 50-60 bin $’nin altındaysa sadece lokal sitelerde yer veriliyor.) Tedarikçi firmalar, destek alma ihtimali %50 olan projelerin yürütücüsü firmalar ile bu aşamadan itibaren iletişime geçip teklif verebilir.

AIIB, destekledikleri projelerin tedarik ve teknik süreçlerine doğrudan müdahalesi bulunmuyor. Bunlarla ilgili danışmanlık hizmeti de yok denecek kadar az… Proje aşamasında oluşturulan strateji belgesinde yer verilmesi zorunlu olan bu husus da zaten değerlendirme kıstaslarında biri…

İlk veya kesin onay alan projelerin tedarik planlarını site üzerinden yayınlamayı da, güncelleme sorunu yaşanabilir gerekçesiyle tercih etmediklerini belirtiyor.

AIIB yetkilisi İran’da bir proje desteklerinin olup olmadığı sorusuna yanıt olarak; İran’ın ve Afganistan’ın da üye olduğunu ama yaptırımlar sebebiyle yapılmadığını belirtti. Ayrıca Rusya’nın da aktif üye olmasına rağmen buradaki süreçlerin hayli zor ilerlediğini belirtti.

Tedarik oturumu ile ilgili sunuma buradan ulaşabilirsiniz.