Avrupa Döküm Sektörü Eğilim İndeksi Nisan Ayı Açıklandı

Koronavirüs salgını, Avrupa döküm sanayini verilerin ifade edebileceğinden daha ciddi etkiliyor.

Koronavirüs salgını Avrupa'da yayılmaya devam ederken, ülkelerin sağlık hizmetlerini ve sosyo-ekonomik sistemlerini de farklı boyutlarda olumsuz yönde etkiliyor. Bunun neticesinde, Avrupa Döküm Sektörü Eğilim İndeksi Mart ayında kötüleştikten sonra Nisan ayında da düşmeye devam etti.

İndeksteki düşüşte; önümüzdeki altı aya dair beklentilerin düşmesi önemli role sahip. COVID-19'un otomotiv endüstrisi ve makine üreticileri üzerinde ciddi etkileri olduğundan, Avrupa dökümhaneleri siparişlerde keskin düşüşlerle ve dolayısıyla daha düşük üretim kapasiteleri ile karşı karşıya. Ancak bu ayki ankete katılım oranı düşük olduğundan, veriler krizin etkilerini tam olarak görmeyi zorlaştırıyor.

Ancak, Ticaret Eğilim İndeksi Euro Bölgesi'ndeki sanayi kuruluşlarının mevcut durumuna dair önemli bir bulguya işaret ediyor: BCI dramatik bir şekilde -1,81 puana gerilerken, 2009 küresel krizi sırasındaki rekor seviyesinin altında kaldı.

 

  • FISI - Avrupa Döküm Sektörü Eğilim İndeksi - Avrupa döküm sanayi performansı hakkında bilgi veren mevcut en erken birleşik göstergedir. Her ay Avrupa Dökümcüler Birliği (CAEF) tarafından yayınlanmakta ve CAEF üyesi ülkelerin sektörel birliklerinin döküm sektöründeki mevcut iş durumunu ve gelecek altı ay için beklentileri değerlendirdiği anketin sonuçlarından oluşmaktadır.
  • BCI - Ticaret Eğilim İndeksi - Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan aylık gösterge; Avrupa bölgesi imalat sanayi performansı hakkında bilgi vermekte; üretim trendleri, siparişler, ihracat siparişleri, stoklar ve üretim beklentileri kalemlerinden oluşan bir anket sonucunda açıklanmaktadır. (Detaylı bilgi için:www.caef.eu)