Avrupa Dökümcüler Birliği (CAEF) Sosyal Medya Çalışma Grubu Toplantısına Katıldık

Avrupa Dökümcüler Birliği bünyesinde oluşturulan Sosyal Medya Çalışma Grubunun ilk toplantısı 21 Aralık Pazartesi online olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Portekiz ve İspanya ülke temsilcilerinin yanısıra Derneğimizi temsilen İş Geliştirme Uzmanı Tunçağ C. Şen katılım sağladı.

Farklı ülkelerin metal döküm sektörlerini temsil eden kuruluşların sosyal medya yönetimine dair bilgi ve deneyimlerini bir araya getirmek amacıyla kurulan Çalışma Grubu, Avrupa döküm endüstrisi için yeni bir sinerji yaratmayı hedefliyor.

Toplantı başlangıcında ülke temsilcileri kısaca kendilerini tanıttı ve ülkeler bazında metal döküm sektörlerinin kamu ve kamuoyu nezdinde karşılaştığı sorunlara ve sektörün düşük bilinirliğine değinildi.

Sektörel derneklerin bu konuda yaptıkları çalışmaların çok önemli olduğuna, çağımızın değişen koşullarıyla birlikte özellikle dijital mecralardaki paylaşımların, takip edenler için daha ulaşılabilir bir algı oluşturmanın ve bu kapsamın giderek genişlemesinin endüstrimiz için kritik olduğu belirtildi.

Fikir alış verişi bölümünde, CAEF bünyesinde de sosyal medya yönetimi için yeni bir yaklaşım benimsenmesine karar verilerek ülke temsilcilerinin görüş ve önerileri kayda alındı. TÜDÖKSAD adına toplantıya katılan İş Geliştirme Uzmanımız Tunçağ C. Şen, Derneğimiz bünyesinde 3 yıl önce başlayan dijitalleşmeye ve gençlerin sektöre kazandırılmasına yönelik projeler hakkında bilgiler paylaştı.

Uluslararası kampanyalarla sektörün daha da güçlü bir şekilde temsil edileceğine duyulan inanç vurgulanarak; Ocak ayında gerçekleşmesi planlanan ikinci toplantıda ülke temsilcilerinin ortak fikirleriyle net bir yol haritası oluşturulmasına karar verildi.