Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Yeşil Mutabakat Toplantısına Katıldık

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyi tarafından yeşil ekonomi konseptine sürdürülebilir geçişi sağlamak için verilen taahhütler sonrasında, EUROCHAMBRES organizasyonu 14 Aralık Pazartesi günü Avusturya Federal Ekonomi Odası (WKÖ) ile ortaklaşa çevrimiçi bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte ayrıca Yeşil Mutabakat’ın başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak 10 Temel Öneri Belgesi açıklandı.

Çevrimiçi etkinliğin açılışında, EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilir Avrupa Komitesi Başkanı Vladimir Dlouhý, işletmelerin geçişe aktif olarak katılmalarını teşvik edecek destekler verilmesi halinde AB Yeşil Mutabakatının uygulanabilirliğinin artacağını ve bunun da AB’nin rekabet gücüne büyük katkılar yapacağını vurguladı.

Dlouhý “Hedefimiz, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir ve aynı zamanda uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir Avrupa ekonomisidir. Amacımız, bu 10 kilit tavsiyeyle, tartışmayı “İklim hedeflerine ulaşabilir miyiz” yerine "İklim hedeflerimize daha verimli nasıl ulaşabiliriz "şeklinde değiştirmektir. Avrupa işletmeleri, iklim değişikliğini azaltma ve adaptasyonda ön saflarında yer almakta ve politika yapıcılardan destek beklemektedir” şeklinde konuştu.

Açılış sonrasında "İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Endüstriyel Rekabet Gücü - Yeşil Mutabakatı Gerçeğe Dönüştürmek" konulu bir panel gerçekleştirildi. Panelde Vladimir Dlouhý'ya, Avrupa Komisyonu DG CLIMA Birim Başkan Yardımcısı Sayın Heiko Kunst, MEP Biriminden Sayın Jutta Paulus, Lafarge Çimento Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü Sayın Joseph Kitzweger ve WKÖ Enerji ve Çevre Politikası Başkanı Sayın Stephan Schwarzer katıldı.

EUROCHAMBRES paydaşları iklim değişikliğini hafifletme ve uyum noktasında daha kapsayıcı politikalara duyulan ihtiyacın tekrardan altını çizdi. Bu noktada politika yapıcıların işletmelerin somut ve ölçülebilir adımlarla net ve gerçekçi hedeflere ulaşmasını sağlaması gerektiği vurgulandı.

Avrupalı şirketlerin geçmişte ekonomik büyümede sera gazı emisyonlarından ayrışarak kayda değer bir başarı elde ettiği belirtilerek; ilerlemenin devam etmesi için sürdürülebilir ve rekabetçi ürün ve hizmetler geliştirmeye ve yaratmaya olanak tanıyan ve teşvik eden düzenleyici bir çerçeveye oturtulması istendi.

 

10 Temel Öneri Belgesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.