COVID-19 Sektörel Etki Analizi Anketi

2019 yılı sonlarına doğru Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını bugüne kadar yaklaşık 4 milyon kişiyi etkileyerek, 250 binden fazla insanın ölümüne sebebiyet vermiş durumda. 200’den fazla ülkede vaka tespiti bulunan bu salgından en çok etkilenen ülkeler ise ABD, İspanya, İtalya, Fransa, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık ve Çin olarak öne çıkıyor.

Dünyada görülen vakaların yaygınlığının artmasıyla paralel olarak ülkemizde de Covid-19 salgınına karşı ciddi tedbirler kademeli şekilde uygulanmaya başlandı. Bu önlemler sosyal hayatı kısıtlamakla beraber ekonominin de önemli ölçüde yavaşlamasına sebep olmakta. Ülkemizde, küresel örneklere benzer şekilde, farklı sektörler bu önlemlerden farklı derecelerde etkileniyor. Hatta kimi sektörler bu etkilerden çok önce nasibini almaya başlamışken, bazıları bu etkileri sonradan hissetmeye başladı. Bu süreç sonrası yaşanacak ekonomik toparlanma konusunda da farklı tahminler bulunuyor.

Dünya genelinde pek çok sektörden işletmenin üretimi durdurma veya yavaşlatma kararı aldığı bu süreçte, TÜDÖKSAD, salgının üyeleri nezdindeki etkilerini tespit etmek üzere bir anket gerçekleştirdi. 27 Nisan- 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen “COVID-19 Sektörel Etki Analizi Anketi”ne, TÜDÖKSAD üyesi 76 dökümhane ve 28 tedarikçi firma katıldı. İşletmelerin krizin seyrine yönelik öngörüleri ve tedbirlerinin araştırıldığı anket ile korona virüs salgınının TÜDÖKSAD üyeleri üzerindeki etkileri çarpıcı bir şekilde ortaya konuldu:

 • Salgın sürecinde hammadde tedarik zincirlerinde sorun yaşadığını belirten dökümhanelerimizin oranı %11’de kalırken; kişisel koruyucu donanım temininde sorunlar olduğunu belirtenlerin oranı ise %40 olarak tespit edildi.
 • Ankete katılan dökümhanelerimizin %75’i yurtiçi döküm alıcılarının siparişlerini iptal ettiğini/ertelediğini belirtirken, bu oran yurtdışı döküm alıcıları tarafında %74 olarak ortaya çıktı.
 • Dökümhanelerimizin mevcut iş kayıpları %48’e varırken, yıllık iş kaybının %21-30 bandında gerçekleşeceğini söyleyenlerin oranı %37.
 • Bu süreçte üretime ara verenleri işletmelerin oranı %39 olarak gerçekleşirken; ağırlıklı olarak vardiya azaltma ve dönüşümlü çalışma modeliyle faaliyetlere devam edildiği ve %48 oranında kısa çalışma ödeneğine başvurulduğu görüldü.
 • İşletmelerimizin %38’i sanayiye yönelik olarak açıklanan destek programlarına başvururken; başvuranların %50’si süreçlerde sorunlar yaşandığını belirtti. Öne çıkan sorunlar ise; kaynak azlığından dolayı başvurulandan düşük meblağlar önerilmesi ve talebin karşılanamaması, kredi erteleme taleplerinde önerilen faiz oranlarının yüksekliği olarak belirtiliyor.
 • Ankete katılan dökümhanelerimizin %51’i normalleşme sürecinin uzun bir döneme yayılacağını ve tahmini olarak 2021 yılında eski seviyelere dönüşün başlayacağını öngörüyor.
 • İşletmelerimizin %99’u bu süreçte TÜDÖKSAD tarafından yapılan bilgilendirmelerin ve duyuruların ulaştığını belirterek; özellikle toplu e-posta yoluyla takip ettiklerini belirtiyor.
 •   Ankete katılan 28 tedarikçi üyemiz hammadde tedarik zincirlerinde kısa süreli problemler yaşandığını belirtirken; önümüzdeki dönemde problem yaşanabileceğini öngörenlerin oranı %21 olarak belirlenmiş.
 •   Şu ana kadar satış hacmindeki kayıpların %33 seviyesinde olduğunu belirten kuruluşlarımızın %96’sı döküm sektöründen siparişlerde iptal/ertelemeler ile karşılaşıyor ve diğer sektörlerde de düşüş olduğunu belirtiyor.
 •   Tedarikçi firmalarımızın %62’si bu yıl yurtiçinde döküm sektörüne satışlarda %21-30 aralığında bir kayıp olacağını tahmin ediyor.
 •   Firmalarımızın %41’i normalleşme sürecinin uzun bir döneme yayılacağını ve tahmini olarak 2021 yılında eski seviyelere dönüşün başlayacağını öngörüyor.
 •   İşletmelerimizin tamamı bu süreçte TÜDÖKSAD tarafından yapılan bilgilendirmelerin ve duyuruların ulaştığını belirterek; özellikle toplu e-posta yoluyla takip ettiklerini belirtiyor.

Ayrıca, Avrupa Dökümcüler Birliği (CAEF) üye ülkeleri tarafından paylaşılan bilgiler de derlenerek eklenmiştir.

''COVID-19 Salgınının Metal Döküm Sektörüne Etkisi" dosyamızın tamamı için tıklayınız.

Bilindiği gibi, Derneğimiz ilgili bakanlıklarımız ve kamu kurumları nezdinde, sektörümüzün Covid-19 salgın sürecinde yaşadığı sıkıntıların çözümü ve mağduriyetlerin azaltılması amacıyla çeşitli girişimler yürütmektedir. Bu girişimlerimizle devletimiz tarafından uygulamaya konan çeşitli destek imkanlarından sektörümüzün de faydalanabilmesi amaçlanmaktadır.

Araştırmamıza katılan üyelerimizin verdiği bilgiler, genel görünümün raporlanması amacıyla kullanılmış olup, üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır.

Düzenli aralıklarla tekrarlayarak sektörümüzün nabzını tutmaya devam ettiğimiz çalışmamızın sonuçlarını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Hazırlanan bültenin İngilizce versiyonu da hazırlanmakta olup ilerleyen günlerde yayınlanacaktır.