Denizyolu Taşımacılığındaki Sorunlara Yönelik Ticaret Bakanlığından Açıklama

Denizyolu taşımacılığında konteyner bulunamaması nedeniyle yaşanan sıkıntılara ilişkin sorunların TOBB tarafından yazılı olarak bildirilmesi neticesinde Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

“Bilindiği üzere, dünyada özellikle de Çin ve Avrupa, Amerika gibi ana kıtalar arasında Doğu ve Batı hattı üzerinde deniz ticareti ve konteyner taşımacılığı önemli bir yer tutmaktadır. Koronavirüs pandemisi kıtalar arasındaki ticaretin normal seyrinde ve konteyner taşımacılığı ile gerçekleştirilen ticaret dengesinde bozulmalara neden olmuştur. Anılan bozulmalar konteyner pozisyonlamalarının planlandığı şekilde gerçekleşememesine ve konteyner temininde sorunlara ve navlun giderlerinde artışa yol açmaktadır.

Bahse konu sorunların virüsün seyrine ve diğer ülkelerin etkilenmesine göre sürebileceği değerlendirilmekte olup, ihracat yüklerinin zamanında ve uygun fiyatlarla dünya piyasalarına taşınmasını teminen Bakanlığımız tarafından navlun çalışmaları, yurtiçi ve yurtdışı lojistik merkezler, ticaret diplomasisi, alternatif güzergâh çalışmaları, sektörel bilgilendirme faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların uluslararası taahhütlerimize de aykırılık oluşturmaması dikkate alınarak, özellikle navlun maliyetlerinin yönetilebilir seviyelerde tutulabilmesi ve ihracatçılarımızın rekabetçi fiyatlar ile ürünlerini sevk etmeleri önemle gözetilmektedir.”