Döküm Kumu Geri Kazanımı Konusunda İBB’ye Proje Sunduk!

Kullanılmış döküm kumlarının, dünya örneklerinde olduğu gibi sektörümüz dışında kullanılmasını sağlayarak hem sektörümüzün bu süregelen sorununa çözüm bulmak hem de döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürütmeyi sürdürüyoruz.

Bu kapsamda Genel Sekreterimiz S. Koray Hatipoğlu, İstanbul Sanayi Odası Çevre ve Enerji Şubesi Müdürü Erbil Büyükbay ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir’i 13 Şubat 2020 tarihinde ziyaret etti.

Toplantıda derneğimiz, sektörümüz ve döküm kumlarının yeniden değerlendirilmesine yönelik dünya örnekleri aktarıldıktan sonra geçici depolama ve geri kazanım alanının kurulmasına yönelik projemize yönelik hususlar görüşüldü. Söz konusu tesisten elde edilecek kumlar, alternatif hammadde olarak hem belediyenin ihtiyaçlarının karşılanmasında hem de diğer sektörlerde değerlendirilebilecek.

İbrahim Orhan Demir, İBB’nin karbon salımına yönelik 2030 hedefleri ve çevre master planı hakkında bilgilendirme yaparak, bu kapsamda değerlendirilebilecek söz konusu projeye sıcak bakacaklarını belirtti. Çevre ve iklim konusunda tüm paydaşları içeren bir platform oluşturup karşılıklı görüş alışverişiyle, hedeflerine yönelik çalışmalar yapacakları bilgisini de paylaştı.

Genel Sekreterlik tarafından İBB Çevre Dairesi Başkanlığı’na aktarılacağı belirtilen proje ve konu hakkında bilgilendirme yapmak üzere Derneğimiz de ilgili daireye bir ziyaret gerçekleştirecek.