Döküm Sanayi Meclisi Başkanlık Divanını Oybirliğiyle Seçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Döküm Sanayi Meclisi,  TOBB Başkan Yardımcısı Sayın Salih Zeki Murzioğlu başkanlığında Meclis Başkanlık Divanını seçmek ve sektörün güncel konularını istişare etmek üzere videokonferans yöntemi ile bir araya geldi.​

TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu yaptığı açılış konuşmasında, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun selamlarını iletti. Sektör meclislerinin kuruluşu, işleyişi ve çalışma prensipleri konusunda meclis üyelerini bilgilendirdi.

Sektör meclislerinin, kamu-özel sektör-sektörel sivil toplum kuruluşlarını yasal zeminde bir araya getiren bir platform olduğunu dile getirdi. Meclislerin amacının, sektörel bazda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek, bu çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için uğraşmak ve nihai aşamada sektörlerin gelişimine katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Sektörün gelişmesine ışık tutacak konuların meclis tarafından belirlendiğine dikkat çeken Murzioğlu, Türkiye Döküm Sanayi Meclisi’nin yaptığı çalışmaları ve faaliyetleri aktardı. Bir önceki dönemde meclis adına önemli çalışmalar yürüten başkanlık divanına emekleri ve çalışmaları için teşekkürlerini iletti.

Yapılan Meclis Başkanlık Divanı seçimi sonucunda, Meclis Başkanlığına Trakya Döküm San.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Kocaoğlu, başkan yardımcılığına Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği(TÜDOKSAD)Yönetim Kurulu Başkanı Umur Denizci oy birliği ile seçildi.

Türkiye Döküm Sanayi Meclisi Başkanlık Divanı seçiminin ardından, meclisin geçmiş faaliyet dönemine ilişkin faaliyetleri Meclis Başkanı Uğur Kocaoğlu tarafından meclis üyeleri ile paylaşıldı. “Türk Döküm Sektörünün Genel Değerlendirmesi” konulu sunum, TÜDOKSAD Genel Sekreteri Koray Hatipoğlu tarafından meclis üyeleriyle paylaşıldı.