Döküm Sanayi Meclisi Toplandı!

TOBB bünyesinde yer alan Döküm Sanayi Meclisi toplantısı 19.06.2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu’nun katılımıyla, Meclis Başkanı Niyazi Akdaş’ın başkanlığında yapılan toplantının ana gündemini “COVID-19 Salgını sürecinin döküm sanayi sektörüne etkileri” ve “Salgını sonrası yaşanacak normalleşme sürecine ilişkin sektörel değerlendirmeler” oluşturdu.

Salgın sürecinde sektörümüzün nabzını tutmak üzere anket çalışmaları yürüten; hem bu dönemde hem de normalleşme sürecinde sektörümüzün sorun ve ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri konusunda ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerini sürdüren Derneğimizin bu yöndeki çalışmaları hakkında Genel Sekreterimiz S. Koray Hatipoğlu toplantıda bir sunum yaptı.

TOBB aracılığıyla da ilgili Bakanlıklara iletilmek üzere toplantı sırasında görüşülen söz konusu sorunlar ve çözüm önerilerimiz arasında şunlar yer aldı:

Salgın sürecinde sanayi üretiminin yavaşlaması ve elektrik tüketiminin azalmasıyla birlikte sanayide kullanılan elektriğin maliyetini oluşturan iki kalemden biri olan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) bedeli, elektriğin piyasa takas fiyatının üzerinde gerçekleşmeye başlamıştır. Bu durum pandemi sürecinde elektrik maliyetinin daha da artmasına yol açmıştır. Normalleşme sürecinde en azından YEKDEM bedelinin makul seviyelerde tutulması gibi önlemlerle sanayi üretiminin ciddi maliyet kalemlerinden biri olan elektrik enerjisi maliyeti bir nebze olsun hafifletilmelidir. 

Kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere salgın sürecinde sanayiye verilen desteklerin süresi dolmak üzeredir. Alıcı sektörlerdeki talepler doğrultusunda üretim hacminin olağan seyrine dönmemesi sebebiyle düşük kapasiteyle üretime devam etmek durumunda olan döküm tesislerinin kısa çalışma sistemi devre dışı kaldığında nakit akışlarında sorun yaşayacağı düşünülerek sürenin uzatılması gereklidir ifadelerine yer verildi. Döküm sektörü salgın sürecinde istihdamını koruyarak işsizlik seviyelerinin artmaması konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Devlet kısa çalışma ödeneğinin süresini arttırarak sektörün toparlanmasına katkıda bulunmalıdır.

G.T.İ.P. numaralarının birçoğunun uzun zaman önce yazıldığı; son yıllarda giderek önemi artan demir dışı metallerin dökümüne yönelik neredeyse hiçbir pozisyon bulunmadığı;  G.T.İ.P. numaraları altında kimi zaman yalnızca metal değil farklı malzemeden üretilen ürünlerin yer aldığı ifade edilerek güncellenmesinin elzem olduğu Bakanlık yetkililerine ifade edilmiştir.

Artan ithalat baskısına karşı sanayimizin korunması amacıyla getirilen İlave Gümrük Vergisi (İGV) uygulanmasına yönelik bazı iyileştirmeler bu desteğin amacına ulaşmasına daha da yardımcı olacaktır. Şu ana kadar dahil olan ürünlerin listesi incelendiğinde ülkemizde de üretimi olan ve önceki yıl ciddi ithalat rakamları gözlemlenen sektörümüzle ilişkili kalemlerin yanında önceki yıl çok düşük veya hiç ithalat yapılmamış ve artık pek fazla talep olmayan ürünlere ve sektörün üretimine yönelik girdi kalemlerinin bazılarında ilave vergi getirildiği gözlemlenmiştir. Özellikle ihracata yönelik ciddi teşviklerin bulunduğu ülkelerden temin edilen metal döküm ürünlerinin oluşturduğu haksız rekabet ortamına karşılık mevcut İlave Gümrük Vergisi uygulamalarının yukarıdaki doğrultuda güncellenmelidir.

Mevcut ithalat tebliği (İthalat: 2019/9) ek-1'i kapsamında, döküm model ve kalıpları ile ilgili aşağıdaki GTİP numaralarına sahip olan ürünlere bir alt CIF ithalat bedeli tanımlanmış olup, fatura bedelinden bağımsız olarak tüm model ve kalıplar burada belirtilen 15USD/kg bedel üzerinden gümrük işlemlerine tabi olmaktadır. Çin başta olmak üzere yurt dışından yoğun şekilde yeni döküm siparişlerinin alınmasının beklendiği dönemde, aslen bir makine parçası olmayan bu ürünlerin ithalatında da 2014 öncesindeki dönemde olduğu gibi herhangi bir CIF alt sınır kıymeti bedeli olmamalı, modelin fatura bedeli üzerinden işlem yapılmalıdır.

 

 

Haberi TOBB Web Sitesinden de okuyabilirsiniz