Dünya Dökümcüler Birliği (WFO) Çalışma Grubu Toplantıları Devam Ediyor
Dünya Dökümcüler Birliği (WFO) bünyesinde "Derneklerin Yönetimi Hakkında İyi Uygulamaların ve Tecrübelerin Paylaşımı" temasıyla oluşturulan Çalışma Grubunun ikinci toplantısı 4 Haziran Perşembe günü online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Derneğimizi temsilen İş Geliştirme Uzmanımız Tunçağ C. Şen katıldı.

Toplantının ilk gündem maddesinde, çalışma grubunun aksiyon planı ve yakında başlayacak çalışmalar değerlendirildi. Dernekler arasında bir benchmarking çalışması yapılması amacıyla hazırlanan sorgu formuna dair görüşler bildirildi ve proje takvimi oluşturuldu.

Sonrasında, Covid-19 salgının derneklerin yönetimlerinde ve çalışma dinamiklerinde hangi değişimlere ön ayak olduğu ve yeni koşullara adaptasyonda neler yapılabileceği görüşüldü ve dijital dönüşümün bu alanda da kendini daha çok hissettireceğine değinildi. Bu konuda WFO üye ülke dernekleri için bir webinar düzenlenmesine karar verildi.

İş Geliştirme Uzmanımız Tunçağ C. Şen, çalışma grubu üyelerine TÜDÖKSAD'ın salgın sürecindeki çevrimiçi faaliyetleri ve online toplantı/seminerler hakkında bilgilendirme yaptı ve Dernek olarak bu doğrultudaki çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Toplantı üyelerin gelecek dönem planlamasına dair görüşlerinin paylaşımıyla son buldu.