İlave Gümrük Vergisi Uygulanacak Yeni Ürünler Açıklandı!

28 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla ilave gümrük vergisi uygulanacak yeni ürünler açıklandı.

Karara ait listeler içinde yer alan ve sektörümüzü ilgilendirdiği tespit edilen ürünlerin gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTIP) ve uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları toplu olarak aşağıda belirtilmiştir.

Bu liste bilgi amaçlı oluşturulmuş olup üyelerimiz detaylı aramayı karar metninin ekinde yer alan ve tüm ürünleri içeren listeden yapabilirler. İlgili Cumhurbaşkanı Kararlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

28 Haziran tarihli Karar

Daha önce 11 ve 20 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Karar ile ilgili haberimize ve ilgili listeye ise buradan ulaşabilirsiniz.

İlave Gümrük Vergisi uygulanacak ürünlerin kapsamının genişletilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi I ve II Dairesi Başkanlıkları nezdinde daha önce başlatmış olduğumuz girişimleri sürdürmekteyiz.

28 Haziran Tarihli Kararda Yer Alan Sektörümüzle İlişkili Ürünler

GTIP

Tanım

İGV Oranı (30.09.2020 tarihine kadar)

İGV Oranı (01.10.2020 tarihinden itibaren)

7307.11.10.00.00

Boru bağlantı parçaları; dövülemeyen dökme demirden, basınç sistemlerinde kullanılan

%15

%10

7307.11.90.00.00

Dövülemeyen dökme demirden bağlantı parçaları - Basınç sistemlerinde kullanılan türde olanlar diğerleri

%15

%10

7307.19.10.00.00

Boru bağlantı parçaları; dövülebilen dökme demirden

%15

%10

7307.19.90.00.00

Boru bağlantı parçaları; dövülebilen diğer demirden

%15

%10

7307.91.00.00.00

Demir/çelikten diğer flanşlar

%15

%10

7307.99.80.00.19

Demir/çelikten diğer boru bağlantı parçaları diğerleri

%15

%10

7324.21.00.00.00

Küvetler - Dökme Demirden (Emaye Yapılmış Olsun Olmasın)

%20

%10

7324.90.00.00.11

Dökme Demirden Evyeler(Emaye Yapılmış Olsun Olmasın)

%20

%10

7609.00.00.00.00

Aluminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar vb.)

%8

%5

8422.90.90.00.19

Diğer etiketleme, mühürleme, doldurma, kurutma,kapsülleme, gazlandırma vb. makinelerinin aksam ve parçaları (üst kapak, alt plaka)

%10

%5

8466.91.20.00.00

Taş, beton vb.işleyen makinaların dökme demir/çelik dökümden parçaları

%10

%7

8466.92.20.00.00

Ağaç, plastik işleyen makinaların dökme demir/çelik dökümden parçaları

%10

%7

8716.90.90.00.12

Römork, yarı römorkların frenleri vb. aksam; parçaları

%5

%5

8716.90.90.00.19

Römork, yarı römorkların diğer aksam; parçalar

%5

%5