İş Yerlerinde Afet ve Acil Durum Hazırlığı Eğitimi

Etkinlik Tarihi : 20.01.2020
Etkinlik Yeri : İSO Odakule Binası

Sanayi kuruluşlarında afet ve acil durum müdahale planlarının ve diğer hazırlık çalışmalarının önceden yapılmasına yönelik bilgi verilmesini amaçlayan "İş Yerlerinde Afet ve Acil Durum Hazırlığı Eğitimi", İSO tarafından 20 Ocak 2020, Pazartesi günü İSO Odakule Binasında gerçekleştirilecektir. Eğitime ilişkin bilgiler katılımınız için aşağıda sunulmaktadır.

Kayıt Koşulları
Eğitime katılım ücretsizdir. Eğitime katılmak isteyenlerin MailScanner has detected a possible fraud attempt from "lb.istanbulsanayiodasi.org.tr" claiming to be www.iso.org.tr/seminer internet adresindeki CVEN0120 referanslı "İş Yerlerinde Afet ve Acil Durum Hazırlığı Eğitimi" için kayıt yapmaları gereklidir. Kayıt için tıklayınız.

Eğitim Tarihi, Yeri ve Saati
Eğitim, 20 Ocak 2020, Pazartesi günü İSO Odakule Binası Fazıl Zobu Meclis Salonunda (Meşrutiyet Cad. No:63 Beyoğlu İstanbul) 13.30 - 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Eğitmen
Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU, İTÜ Afet Yönetimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Program
13:00 - 13:30 Kayıt 
13:30 - 15:00 Giriş 
Uygulama - 1 "İşletmeniz Afetlere Hazır mı?" 
Planlı Hazırlık Süreci
- Birinci Adım: Ekiplerin Oluşturulması
- İkinci Adım: Tehlike ve Risk Analizi
Uygulama - 2 "Tehlike Profilinin Belirlenmesi"
Uygulama - 3 "Risklerin Derecelendirilmesi" 
Uygulama - 4 "Ofisler için Mevcut Durum Analizi ve Tehlike Avı" 
- Üçüncü Adım: Zarar Azaltma ve Planlaması
15:00 - 15:15 Ara 
15:15 - 16:45 Planlı Hazırlık Süreci Devam 
- Dördüncü Adım: Komuta ve Acil Durum Servisleri
Uygulama - 5 "Olay Komuta Sistemi Kurulması"
- Beşinci Adım: Prosedürler
- Altıncı Adım: Eğitim ve Tatbikatlar
- Yedinci Adım: Yardımlaşma
- Sekizinci Adım: Acil Durum Malzemeleri
Planı Yazmak
16:45 - 17:30 Soru Cevap / Kapanış