İstanbul Sanayi Odası (İSO) Çalışma Hayatı ve Mesleki Gelişim Şubesi Ziyaret Edildi

25 Aralık Çarşamba günü Genel Sekreterimiz Serter Koray Hatipoğlu ve İş Geliştirme Uzmanımız Tunçağ Cihangir Şen, Çalışma Hayatı ve Mesleki Gelişim Şube Müdürü Sayın Hakan Çoban ile bir araya gelerek "Okul - Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli" projesi hakkında bilgi aldı ve iş birliği önerilerini masaya yatırdı.

Sayın Hakan Çoban ilk olarak proje hakkında bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. İstanbul Sanayi Odası, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile arasında imzalanan protokol doğrultusunda; Mesleki ve teknik eğitimin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorun alanlarının çözümü için geliştirilen “Okul - Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli” kapsamında nitelikli işgücüne ihtiyacı olan sektör temsilcisi tüm işletme ve kurumların, odaların, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek liselerinin işbirliği ile 40'a yakın meslek lisesinde ilk sonuçları almaya başladıklarını belirtti.

Her bir meslek lisesi özelinde İSO temsilcilerinin ve okul yöneticilerinin yer aldığı Proje Yürütme Kurulları oluşturularak düzenli bir şekilde toplantılar yapıldığı; okulların alt yapı imkanlarından, teknik donanımlarına, staj imkanlarına ve müfredata kadar tüm noktaların özenle masaya yatırıldığını vurguladı.

Oldukça verimli geçen toplantı sonunda, İstanbul’daki mesleki ve teknik eğitim veren okulların, başta sanayi ve ticaret odalarının meslek komiteleri olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile entegre edilmesi doğrultusunda, TÜDÖKSAD olarak projeye dahil olunması ve aktif bir şekilde rol alınması için fikir birliğine varıldı ve bu muazzam projenin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan tüm paydaşlara teşekkür edildi.