Kamu İhalelerinde Yerli Alım Listesi Güncelleme Çalışmasına Katıldık
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının her yıl güncelleyerek Kamu İhale Kurumuna bildirdiği yerli malı alım listesine dair görüşlerin iletilmesi geçtiğimiz hafta tamamlandı.

2020 yılı çalışması için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Derneğimize ulaşan e-posta yazıda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesinin (c) ve (d) bentleri gereğince;
  • Orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı sağlanması (Ek-1),
  • Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı sağlanması (Ek-1),
  • Yapım işlerinde kullanılmak üzere orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine ve ekipman arasından belirlenen makine ve ekipmanın yerli malı olmasının zorunlu tutulacağı bildirildi (Ek-2).
Söz konusu kalemlere ilişkin listeleri TÜDÖKSAD olarak gözden geçirerek; listelere dahil edilebilecek metal döküm ürünlerine ait PRODTR ve CPV (Kamu İhale Kurumuna ait) kodlarını tespit ettik ve bir liste halinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği TOBB’a ilettik.
 
Yetkililer iletilen görüşlerin değerlendirmeye alınacağını ve güncellenmiş Yerli Malı Alım Listelerinin yakında yayınlanacağını belirtti.

Ek:1
Ek:2