Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK) Sonuçlar Eğitimi Çalıştayı

AB mevzuatı ile uyumlaştırma çalışmaları kapsamında, Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK) mevzuatının iç hukuka aktarılması çalışmalarına yönelik yürütülmekte olan proje ile ilgili ‘Sonuçlar Eğitimi Çalıştayı’ 28 Mart 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Bakanlığa bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün yararlanıcısı olduğu ve Mayıs ayında sonlanacak iki yıl süreli projede söz konusu mevzuata yönelik uygulama ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Projenin yürütücüsü olan konsorsiyumun lideri NIRAS firması ve Bakanlığın ilgili dairesinin temsilcilerinin katıldığı, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sektör çatı kuruluşlarını davetli olduğu çalıştayda projenin faaliyet çıktıları, elde edilen bulgular ve mevzuata yönelik kuruluşların yükümlülükleri anlatıldı. Bu konularla ilgili tüm paydaşlarla görüş alışverişinde bulunuldu.

ÇED İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Yahya Kesimal’ın açış konuşması ile başlayan etkinlikte, proje yöneticisi Bülent Kadıoğlu, proje ekibi ve süreci ile yönetmeliğin dünyadaki tarihçesi ve kapsamı ile ilgili genel bilgiler sundu. Mayıs 2019’da nihai raporun Bakanlığa sunularak projenin sonlanacağını, şu ana kadar yapılmış tüm sunum ve ilgili dokümanların, KSTK’ya ait Bakanlık web sitesinde yer aldığını bildirdi. Mevzuat yürürlüğe girdikten sonra veri girişin yapılacağı yazılımla ilgili de bilgiler paylaştı.

Proje takım lideri Scott Crossett ise projenin çıktıları ve göstergeleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İlgili mevzuatın hazırlık ve uygulama aşamalarında hem ülkemizde hem de dünyada elde edilen dersleri paylaştı. KSTK mevzuatının yürürlüğe girmesinden sonra halka açılacak verilerin tesisler hakkında olumsuz yargı oluşturmamasına yönelik farkındalık artırıcı faaliyetlerde bulunulması gerektiğinin aktardı. Bu amaçla, söz konusu verilerin sadece kayıt altına alınması amacıyla ölçümlendiğinin ve bunların azaltılmasına yönelik çalışmalar için kullanılabilecek veri olması amacıyla toplanıp yayınlandığının anlatılmasının önemine vurgu yaptı.

Sektörümüz temsilen Genel Sekreterimiz S. Koray Hatipoğlu ve üyemiz Erkunt Sanayi’nin Çevre Sorumlusu Berivan Boduroğlu katıldığı çalıştayla ilgili raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca mevzuata yönelik daha önce web sitemizde yer verdiğimiz özet sunumlara da buradan ulaşabilirsiniz:

KSTK - Metal Sektörü

KSTK- İşleyiş

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ve görüşlere açılan Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK) Yönetmelik Taslağına ve bununla ilgili Derneğimiz tarafından bildirilen görüşlere de buradan ulaşabilirsiniz.