KSTK - Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Taslak Yönetmeliği Sektör Görüşleri İçin Yayınlandı

Sanayi tesislerinin havaya, suya ve toprağa yaptıkları salımların/deşarjların kayıt altına alınmasını amaçlayan, (EC) 166/2006 – KSTK (Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı) Tüzüğüne uyumlandırılacak ulusal mevzuata yönelik bilgilendirme ve eğitim toplantıları Aralık, Ocak ve Şubat aylarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gözetiminde, proje yüklenicisi firma tarafından gerçekleştirildi.

İlgili KSTK mevzuatı kapsamında söz konusu raporlama sistemine dâhil olacak tüm sektörlere ait STK temsilcilerinin katıldığı eğitim programına Derneğimizi temsilen Genel Sekreter S. Koray Hatipoğlu katıldı.

Bakanlığın üzerinde çalışmakta olduğu Yönetmelik taslağına yönelik teorik eğitimlerin yanı sıra, ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firma ve kuruluşlara da ziyaretler gerçekleştirildi.

Kademeli olarak yürürlüğe girmesi planlanan Yönetmelik kapsamında ilk önce ‘Enerji’ ile ‘Metal Üretimi ve İşlenmesi’ sektörlerinin raporlama yapma zorunluluğu olacak. Mevzuat kapsamındaki kirletici salımı bulunan tesisler bunları yıllık olarak raporlayacak ve bu veriler, her bir kirletici için belirlenmiş olan eşik değerin üzerinde ise kamuoyu ile paylaşılacak.

Söz konusu taslak yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ced.csb.gov.tr  internet adresinde, Mevzuat  başlığının altında Taslak Yönetmelikler/Tebliğler/Kriterler bölümünde görüşe açılmış bulunmaktadır.

Buradan da ulaşabileceğiniz taslak Yönetmelik ile ilgili görüşlerinizi, ‘Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form’ aracılığıyla, en geç 21.03.2019 günü mesai bitimine kadar Derneğimize ulaştırabilirsiniz.

Konu ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki dosyalardan ulaşabilirsiniz:

KSTK - Metal Sektörü Bilgi

KSTK - İşleyiş

Daha fazla bilgi ve sorularınız için e-posta ([email protected]) veya telefon aracılığıyla Derneğimize ulaşabilirsiniz.