Sanayi Sicil Kayıt Başvuruları İnternetten Yapılacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sanayi Sicil Tebliği, Resmi Gazete'nin yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için, e-Devlet kapısı veya Bakanlık internet sayfası üzerinden başvuru yapılması gerekecek.

Elektronik ortamda yapılan müracaatlar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat hükümleri ve ürün sınıflaması çerçevesinde incelenecek ve uygun bulunan müracaatlar onaylanacak. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, elektronik ortamda hazırlanan sanayi sicil belgesi, beyanname, yıllık işletme cetveli ve anket içerik ve formatında değişiklik yapabilecek veya yeniden düzenleyebilecek.

İşletme üretim faaliyetine son vermediği sürece sanayi sicil belgesi geçerli olacak. Sanayi sicil kaydı iptal edilen işletmenin unvanı ve sanayi sicil belgesi numarası, İl Müdürlüğü internet sayfasında yayımlanacak.

Bu bağlamda elektronik Sanayi Sicil Belgesinin formatı ve doğrulama alanları ile birlikte güncellemeye ilişkin açıklamalar için tıklayınız.