Duyurular
11.03.2014 10:18 Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği 21. dönem Yönetim Kurulu belirlenmiştir.
12.02.2018 08:38 Tüdöksad 10. Uluslararası Döküm Kongresi Bildiri Çağrısı Yayınlandı!!
12.02.2018 08:38

CUMHURİYET DÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra her alanda olduğu gibi hatta daha da önem verilerek girişilen sanayileşme hamlesinden sonra ülkemiz için yeni bir devrin başlaması söz konusu olmuştur.

1929 yıllarında Kırıkkale'de askeri fabrikalar (Şimdiki Makine Kimya Endüstrisi) Çelik ve döküm fabrikaları planlanmış ve 1932'de üretime başlamıştır. MKE Tesislerinde o günkü üretim teknolojisinin 10 tonluk 2 Siemens Martin (Kömür jeneratörlü) çelik (asansör yüklemeli) üretim tesisi,kupol fırınları ve 1 adet elektrikli ark fırın(2.5 Ton) ile döküm ve alaşımlı çelik üretimine dönük şekilde olduğu görülebilir.1937'de temeli atılan Karabük Entegre Demir Çelik Fabrikaları 1940 yılında çeşitli birimleri ile üretime başlayarak ülkemizde demir çelik döküm sanayiinin gelişmesini sağlamıştır.

Ülkemizde Cumhuriyetin Kurulduğu yıllarda sanayinin yok denecek kadar az olduğu ve nüfus yoğunluğunun ise çok az olduğu tipik bir tarım ekonomisinin var olduğu görülmektedir. Özellikle 1930'lardan sonra sanayileşme hamlelerinin Devlet eliyle kurulmaya başladığı dönemlerden sonra 1950'li yıllara gelindiğinde özellikle Sümerbank ve Etibank bünyesinde yer alan kömür işletmeleri ,bakır işletmeleri,Demir çelik işletmeleri tekstil fabrikaları seramik Fabrikaları'nın yanısıra askeri amaçlı makine kimya farikaları ile diğer askeri tersane ve fabrikaları,şeker fabrikaları,gübre fabrikaları,demiryolu ve denizyolu araç fabrika ve tersaneleri bünyelerinde kendi ihtiyaçlarına dönük döküm atölyelerinin bulunduğu görülmektedir.

1950 yılından itibaren Türkiye yeni bir ekonomik model oluşturmaya çalışmıştır. Bu modelde tarımın makineleşmesine çalışılmış ve ulaşım sektörü ile Enerji sektörüne yine öncülük devlette olmak üzere önemli yatırımlara yönelinmiştir. Bu dönem Sanayii'ninde canlanmasını ve bunun yanı sıra özellikle kentli nüfusun artmasını ve dolayısı ile inşaat sektörünün de önemli gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Bu gelişmenin gereği olarak 1960'lara gelindiğinde Karabük D.Ç. İşletmelerindeki, Sivas Cer Atölyeleri'ndeki, MKE, Şeker fabrikaları tersanelerindeki ve diğer bazı kamu kuruluşlarındaki dökümhaneler fabrika niteliğine kavuşmuş, diğerleri ihtiyaçları nispetinde gelişmiş fakat esas olarak özel sektör girişimciliğinin teşvik edilmesi sayesinde özel ürünlere dönük olmak üzere önemli sayılabilecek Şakir Zümre İzsal, Dökümay, Türk Demir Döküm, Elektrometal, Akmetal, Silvan, Hisar, Enver Soysal (Soysallar) , Behçet Akçınar (Ark çelik), Yörük Çelik (Güneş Dök), Musa Acarkan, Mustafa Şaman (Şaman), Rauf Alanya (Alanya Döküm) gibi döküm fabrikalarının kurulduğunu görebiliyoruz.

Bu meyanda özellikle İstanbul'da bilhassa tersaneler bölgesi olan Perşembe pazarı, kalafat yeri, Hasköy, Silahtarağa, Küçükköy mevkiinde de atölye tipi özel küçük döküm işyerlerinde de döküm üretimi yaptıkları bilinmektedir. Ankara'da Türk Traktör Fabrikaları ve Erkunt döküm fabrikası ile İzmir'deki Ak Döküm Fabrikalarının kuruluşu da aynı döneme rastlamaktadır.

Yukarı