TÜDÖKSAD AB Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

TÜDÖKSAD AB Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu ilk toplantısını internet üzerinden gerçekleştirdi.

28 Ocak Perşembe günü gerçekleşen toplantımıza 9 değerli üyemizin Çevre & İSG yöneticileri katılım sağladı:

Akdaş Döküm, Cevher Jant, Çelikel Alüminyum, Çimsataş, Demisaş Döküm, Denizciler Dökümcülük, Döktaş Dökümcülük, EKU Fren Döküm, Erkunt Sanayi.

Dernek Genel Sekreteri S. Koray Hatipoğlu’nun açılış konuşması sonrasında sözü İş Geliştirme Uzmanı Tunçağ C. Şen alarak 15 dakikalık kısa bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Grup üyelerine AB Yeşil Mutabakatı ve Ulusal Mevzuat düzenlemeleri hakkında genel bilgiler verilerek, Dernek olarak bu konuya yaklaşımımız paylaşıldı ve sektörümüzü bekleyen riskler ve fırsatlar sıralandı.

Metal döküm sektörünün, en büyük ihracat pazarının Avrupa Birliği olması dolayısıyla, Sınırda Karbon Vergisi düzenlemelerinden doğrudan olmasa dahi döküm alıcıları üzerinden dolaylı şekilde etkileneceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Ayrıca, ulusal bazda ilerleyen günlerde yayınlanması beklenen İklim Kanunu ve Pilot Emisyon Ticaret Sistemi düzenlemeleri sektörümüz için büyük önem arz ediyor.

Bu çerçevede grup üyeleri bir an önce hazırlıklara başlamanın tüm taraflara büyük fayda sağlayacağı konusunda birleşerek bir yol haritası belirledi.

İlk adımda konuyla ilgili bir eğitim düzenlenerek; emisyon hesaplama yöntemlerinin incelenmesine ve sektörel bir kıyaslama çalışması için bir form oluşturulmasına karar verildi.

Sonrasında grup içerisinde bir veri havuzu oluşturulması ve bir kıyaslama çalışması yapılması hedefleniyor.

Yapılacak bu çok önemli çalışmaların sektörümüze ışık tutacağı ve sonraki adımlarda genele yayılarak tüm tesislerin katılım sağladığı bir envanter projesine dönüşmesi düşünülüyor.

Buradan hazırlanacak yayınların sektörümüzün için hem resmi kurumlar hem de döküm alıcıları nezdinde değerli bir kaynak olacağını düşünerek çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.

Konuyla ilgili gelişmeleri sektör paydaşlarımıza duyurmaya devam edeceğiz.