TÜDÖKSAD Avrupa Yeşil Mutabakatı Farkındalık Günü

''TÜDÖKSAD Avrupa Yeşil Mutabakatı Farkındalık Günü” toplantısı 17 Aralık Perşembe günü online olarak gerçekleştirildi.

Dernek Genel Sekreteri S. Koray Hatipoğlu’nun açılış konuşması sonrasında sözü İş Geliştirme Uzmanı Tunçağ C. Şen alarak 20 dakikalık kısa bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. AB Yeşil Mutabakatı hakkında genel bilgiler vererek, Dernek olarak bu konuya yaklaşımımızı paylaştı ve sektörümüzü bekleyen riskleri ve fırsatları sıraladı.

Sonrasında alanında uzman iki danışmanlık firmasından katılan değerli yöneticilerin sunumları takip edildi. EcoAct Turkey firması Proje Yöneticisi Sayın Canet Cengiz ve GAIA Climate firması Yönetici Ortağı Sayın Gediz Kaya katılımcılarımızla çok önemli bilgiler paylaştı. Sunumlar sonrasında kısa bir Soru & Cevap ve fikir alışverişi bölümü yapıldı. Toplantıya katılan TÜDÖKSAD üyeleri konuyla ilgili öğrenmek istedikleri noktaları sorma ve bilgi edinme fırsatı yakaladı.

Toplantı sonunda, Metal döküm sektörümüzün hem enerji yoğun bir sektör olduğu için (çimento, demir-çelik, cam, enerji ile) doğrudan hem de otomotiv, dayanıklı tüketim malları, ulaştırma gibi kaynak yoğun sektörlere ve yine enerji yoğun sektörlere üretim yapıyor olduğu için dolaylı olarak AB Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Vergisi düzenlemelerinden etkileneceğinin altı çizildi ve bir an önce aksiyon alınması gerektiği dile getirildi.

Buna göre, sanayicilerimizin konuyu süratle gündemlerine alarak; sera gazı envanteri, karbon ayak izi ölçüm stratejisi ve karbon muhasebe sistemi geliştirmesi ve uzun vadeli bir şirket stratejisi oluşturmasının kritik olduğu vurgulandı.

TÜDÖKSAD bu konuda uzun soluklu bir çalışma başlatarak; gerçekleştirilen bu önemli toplantının çıktılarından da faydalanıp bir Yeşil Mutabakat Çalışma grubu oluşturacağını duyurdu.

Grubun amacının ilk etapta sektörümüzü esas alan iyi uygulama kılavuzları ve referans değerler hazırlayıp dökümhanelerimize bir benchmark fırsatı sunmak olacağı ve sonrasında Metal Döküm Sektörü için bir yol haritası ve strateji oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Toplantı kaydını tekrar izlemek için tıklayınız.

TÜDÖKSAD Bilgilendirme Sunumu

EcoAct Turkey Sunumu

GAIA Climate Sunumu