Tüdöksad Çevre & İSG Komitesi 2019 Yılı 2. Toplantısı Denizciler Dökümcülük Ev Sahipliğinde İzmir'de Gerçekleştirildi.

TÜDÖKSAD’a üye dökümhanelerin Çevre ve İSG birim sorumlularıyla birlikte 27 Eylül Cuma günü Denizciler Dökümcülük’e gerçekleştirilen yoğun katılımlı ziyaret ve komite toplantısı oldukça verimli geçti. Katılımcılar ile birlikte İzmir Aliağa'da bulunan tesise varıldıktan sonra hep birlikte yapılan kısa kahvaltıdan sonra Denizciler Dökümcülük tarafından bir tanıtım sunumu yapıldı.

Tanıtım sunumu sonrasında; Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi (Starline Safety), Havalandırma Sistemleri Seçimi ve Uygulamaları (Bomaksan Endüstriyel Hava Filtrasyon Sistemleri), Atık Döküm Kumunun Çimento Fabrikalarında Kullanımı (Taytek & Soma Çimento) konularında söz konusu firmaların yetkilileri tarafından yapılan sunumlar takip edildi.

Atık Döküm Kumu ile ilgili yapılan paylaşımlar sonrasında üye dökümhane Çevre & İSG temsilcileri sırayla söz alarak bu konularda yaptıkları çalışmaları paylaştı. Yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri sonrasında Tüdöksad tarafından Bakanlık nezdinde yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi paylaşımı yapıldı ve bundan sonra izlenecek yol haritası konusunda fikir alış verişleri gerçekleştirildi.

Saha turu ve öğle yemeği sonrasında, üyemiz Hisar Çelik Çevre & İSG Yöneticisi Ahmet Uysal söz alarak; komite üyelerine İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Tüdöksad üyeleri arasında bir benchmark ve sektörel istatistik projesi yapılmasında dair önerisini dile getirdi. Konu hakkında sektörel olarak herhangi bir istatistik veya kıyaslama çalışması bulunmadığını vurgulayarak, bu konuda Tüdöksad çatısı altında yapılacak herhangi bir çalışmanın tüm işletmelere büyük faydası olacağını belirtti ve komite üyeleri tarafından da bu öneri heyecanla karşılandı.

ILO normları göz önüne alınarak hazırlanacak çevrimiçi bir formun Tüdöksad tarafından tüm komite üyeleri ile paylaşılmasına karar verildi.Döküm Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri Projesi sunumundan sonra komite toplantısı ile devam edildi. Çalışma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan denetimler ve uygulamalar hakkındaki deneyimler paylaşıldı. Yeni mevzuat düzenlemeleri, Meslek hastalıkları ve İSG konularındaki mevcut durum ve sektörümüzde gerçekleştirilen çalışmalar masaya yatırıldı.

Sonraki maddede ise bir sonraki komite toplantısı ve içeriği hakkında öneriler görüşüldü. Toplantıların kapsamına üyelerin bilgiye ihtiyaç duyduğu konularda kısa seminerlerin dahil edilmesinin sağladığı katkı dile getirilerek; bir sonraki toplantı tarihi ve yeri hakkında öneriler değerlendirildi.

Bir sonraki komite toplantısının 2020 yılı baharında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Toplantı yeri konusunda ise gelen öneriler değerlendirilip söz konusu üye dökümhaneler ile iletişime geçileceği belirtildi ve toplantı sona erdi.