TÜDÖKSAD Çevre & İSG Komitesi Çalışmalarına Devam Ediyor

TÜDÖKSAD Çevre & İSG Komitesi 2020 yılı ilk toplantısı 24 Ocak Cuma günü derneğimizde gerçekleştirildi.

Toplantıda bir gelenek haline gelen ve bu sene 4. düzenlenecek olan 2020 Erdoğan Nas Çevre Ödülü Yarışması'nın yönetmeliği, içeriği, formatı, değerlendirme formu ve süreci hakkındaki öneriler görüşüldü.

Öneriler ve görüşler doğrultusunda yarışma şartnamesi ve değerlendirme formunun güncellenerek tekrar üyelerin görüşüne sunulmasının ardından duyurusunun yapılmasına karar verildi.
26-28 Mart 2020 tarihlerinde Karabük Üniversitesi'nde gerçekleşecek olan Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Sempozyumuna komite olarak katılım sağlanması kararlaştırıldı.

Farklı projelerin de koşulduğu toplantıda TÜDÖKSAD üyeleri arasında iş kazası istatistikleri özelinde bir çalışma yapılmasına karar verildi.

Kullanılmış döküm kumlarının değerlendirilmesinde ilgili yapılan çalışmalar hakkında son bilgiler paylaşıldı ve toplantı sona erdi.