TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Toplantısı 13 Temmuz Pazartesi Günü Online Gerçekleştirildi

Toplantının ilk bölümünde Dünya Gazetesinden Sayın Vahap Munyar, Sayın Rüştü Bozkurt ve Sayın Barış Sedef ağırlandı ve 2 saate varan oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Selamlama ve tanışma bölümünden sonra Dernek Genel Sekreteri Koray Hatipoğlu değerli katılımcılara TÜDÖKSAD'ı, Türk Metal Döküm Sektörünü ve ülke ekonomisine katkılarını rakamsal olarak da ifade eden bir sunum gerçekleştirdi. Metal Döküm sektörünün yarattığı istihdam ve ihracat istatistiklerinin yanı sıra sektörün bir çok ana sanayiye parça tedarik etmesi dolayısıyla istihdama ve ihracata yaptığı dolaylı katkı da göz önüne alındığında ülkemizin en stratejik sektörlerden biri olduğunun altını çizdi.

Sonrasında, Covid-19 salgınının sektörümüze etkileri irdelenerek; genel hatlarıyla Metal Döküm Sektörümüzün ülke ekonomisine katkısını artırmayı engelleyen faktörler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Son dönemde öne çıkan noktalardan Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 konseptinin döküm sektörü için yarattığı potansiyellerin bilincine varılarak sektörel eylem planı hazırlanması, yükselen enerji maliyetleri ve yurtdışında enerji yoğun sektörlere tanınan ayrıcalıkların yarattığı haksız rekabet koşulları, kullanılmış döküm kumlarının yeniden değerlendirilmesi ve döngüsel ekonomi gibi bir çok konu görüşüldü.

Türkiye Metal Döküm Sektörünün belli başlı ihracat pazarları değerlendirildi ve her geçen gün değişen ticari koşullar göz önüne alınarak yeni bir stratejiye ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Özellikle, dünya toplam döküm talebinin yarısını karşılayan Çin Halk Cumhuriyeti'nin son dönemdeki Kuşak ve Yol Projesi çerçevesindeki atılımlarına değinilerek, dökümhanelerimizin altyapısal, lojistik ve teknolojik risklerinin belirlenerek ölçek ekonomisine geçişinin sağlanması için kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği söylendi.

Bu eylemler hayata geçirilirken bir yandan da ülkemizin en önemli sermayesi olan gençlerimizin sektöre kazandırılması için ciddi atılımlar yapılması; Ar&Ge, inovasyon ve tasarım konularına daha çok ağırlık verilmesi görüşüldü.

Son olarak, sektörün devlet tarafından da desteklenmesi gerektiğinin altı çizilerek, teşvik sisteminin bu yönde tekrar düzenlenmesinin sektöre sağlayacağı faydalar dile getirildi ve değerli misafirlerimiz Sayın Vahap Munyar, Sayın Rüştü Bozkurt ve Sayın Barış Sedef'e teşekkür edilerek, resmi Yönetim Kurulu gündeminin görüşülmesine geçildi.

Dernel Genel Sekreteri Koray Hatipoğlu son dönemdeki faaliyetlerin yanı sıra sektörü yakından ilgilendiren konularla alakalı kamu nezdinde bulunulan girişimleri ve gelişmeleri paylaştı.

Yönetim Kurulu üyelerinin görüşleri ve gelecek döneme dair öngörüleri alınarak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısı tarihinin belirlenmesiyle toplantı sona erdi.