WFO Üye Ülke Toplantısı Gerçekleşti

7 Temmuz Salı günü The WFO (World Foundry Organization) Olağan Üye Toplantısı; web üzerinden üye ülke derneklerinin temsilcilerinin katılımı ile yaklaşık 2 saat sürdü.

Derneğimizi temsilen Genel Sekreter Serter Koray Hatipoğlu ve  İş Geliştirme Uzmanı Tunçağ Cihangir Şen'in katıldığı toplantı; üye ülke temsilcilerinin Covid-19 salgın sürecine ve döküm sanayine etkilerine dair değerlendirmeleriyle başladı. Normalleşme süreçlerine dair izlenimler de paylaşılarak dünya genelinde talebin toparlanmasının süre alacağı ifade edildi.

Salgın öncesinde özellikle otomotiv sanayinde görülen yavaşlama ve elektrikli araçlara geçiş trendinin etkilerinin artarak devam edeceği vurgulanarak WFO bünyesinde E-Mobilite Çalışma Grubu kurulması önerildi. E-Mobilite haricinde sektörümüz için hem küresel hem de ulusal bazda büyük önem taşıyan "Kullanılmış Döküm Kumlarının Değerlendirilmesi" ve "Medya İşbirlikleri" konularında da çalışma grupları kurulması talep edildi. Ayrıca, sekonder alüminyum hammaddelerin döküm sanayinde ve özellikle ileri teknoloji parçalarda kullanımına dair bir onay metodu geliştirilmesi, döküm sanayinde giderek artan Eklemeli İmalat uygulamaları, Yalın Üretim ve verimlilik konularında incelemeler yapılması da öneriler arasında yer aldı.

Sonraki gündem maddesinde WFO bünyesinde bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan WFO World Foundry Summit ve 74. Dünya Döküm Kongresi etkinliklerinin salgın dolayısıyla Mayıs 2021 ve Ekim 2022 tarihlerine ertelendiği duyuruldu. Ülkemizin 2021 yılında ev sahipliği yapacağı WFO Technical Forum etkinliğine dair hazırlıkların sürdüğü ve ilerleyen günlerde etkinlik takviminin açıklanacağı ifade edildi.

WFO etkinlikleri haricinde dünya genelindeki ticaret fuarlarına dair gelişmeler de paylaşılarak bu yıl döküm sanayini ilgilendiren tüm fuarların ertelendiği yada iptal edildiği, Ankiros / Annofer / Turkcast 2020 fuarlarının ise takvimde yer alan tek fuar olarak kaldığına dikkat çekildi. TÜDÖKSAD Genel Sekreteri Serter Koray Hatipoğlu söz alarak Ankiros / Annofer / Turkcast 2020 fuarlarının gerçekleştirileceğini doğrulayarak bu doğrultuda hazırlıkların tam gaz devam ettiğini ve TÜDÖKSAD tarafından eş zamanlı düzenlenecek 11. Uluslararası Döküm Kongresi hazırlıklarının da devam ettiğini vurguladı. Bu yılki fuarların ve 11. Uluslararası Döküm Kongresi’nin sektörel anlamda yılın en önemli buluşması olacağının altını çizdi.

Her yıl hazırlanan Dünya Döküm Sanayi Değerlendirme Raporunda bu yıl yapılacak güncellemelerle ilgili WFO sekretaryası tarafından bilgilendirme yapıldı ve rapora üye ülke üretim istatistiklerinin yanısıra döküm alıcıları ve döküm sanayi tedarikçilerinin de değerlendirmelerine yer verileceği ve güncel teknolojik gelişmeler ve beklentilerle ilgili yayınların da yer alacağı ifade edildi.

Sonrasında güncel faaliyetler, çalışma grupları hakkında değerlendirmeler, WFO gelecek dönem stratejik planlaması ve 2020 Genel Kurul'a dair fikirler masaya yatırıldı. Yakın geçmişte aktive edilen sosyal medya hesapları ve birliğin görünürlüğüne dair hayata geçirilen yeni çalışmalar neticesinde etkileşimlerin ve birliğin üyelerine sağladığı katma değerin her geçen gün arttığı bilgisi verildi.

WFO bünyesinde 2019 yılında kurulan ve çalışmalarını aktif olarak sürdüren “Derneklerin Yönetimi Hakkında İyi Uygulamaların ve Tecrübelerin Paylaşımı” çalışma grubunun faaliyetlerine dikkat çekilerek; Covid-19 salgının derneklerin yönetimlerinde ve çalışma dinamiklerinde önemli değişimler yaratacağı ve dijital dönüşümün bu alanda da kendini daha çok hissettireceğine değinildi. Bu konuda WFO üye ülke derneklerinin katkıları ve paylaşımlarıyla Temmuz ayı sonunda bir webinar gerçekleştirileceği duyuruldu.

Toplantıya katılan temsilcilerimiz söz konusu webinara TÜDÖKSAD olarak katkı sağlanabileceğini bildirerek; salgın neticesinde dijital ortamdaki faaliyetlerimizin yoğunlaştığı bu dönemde iyi uygulamaları paylaşımı yapmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Sonrasında üye ülke temsilcilerinin son yorumları alınarak bu yıl düzenlenecek Genel Kurul toplantısında görüşmek üzere konferans sona erdirildi.