Döküm Kumu Geri Kazanımı Konusunda İBB İle Görüşmelere Devam Ediyoruz!

Kullanılmış döküm kumunun, gelişmiş ülkelerin tamamında, sektör içi kuruluşların yanı sıra sektör dışındaki kuruluşlarda da yeniden kullanımı teşvik ediliyor.

Konuyla ilgili olarak pilot proje geliştirilmesine yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Daha önce Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler ile görüşme gerçekleştirmiştik.

Aynı konuyla ilgili olarak Genel Sekreterimiz S. Koray Hatipoğlu, 11 Mart 2020 tarihinde önce İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel’i ziyaret etti. Ardından da Belediyenin iştiraki olan şirketlerden İSTON’u ziyaret ederek Teknik ve Destek Genel Müdür Yarımcısı Cenk Gökcan ile Kalite ve Ar-Ge Müdürü Emre Örtemiz ile toplantı yaptı.

Geri kazanım tesisi kurulmasına yönelik ihtiyaç ve uygunluk tespiti yapılması amacıyla yapılan görüşmelerin ilkinde Seyfullah Demirel, Belediyenin ilgili dairelerinin test ve onayları sonucunda yağmur kanalları gibi çeşitli altyapı uygulamalarında geri kazanım yapılabileceğini belirtti. İSTON ve İSFALT’tan malzeme tedarik ettikleri için bu firmalarla yapılacak görüşmelerin fayda sağlayacağını aktardı.

İSTON ile gerçekleştirilen görüşmede ise Emre Örtemiz, hazır beton uygulamalarında hammadde olarak kullanılacak kumların teknik özelliklerine yönelik bilgilendirme yaparak organik malzemelerin ayrıştırılmasının mukavemet açısından önemli olduğunu söyledi. Gökcan ve Örtemiz, akredite laboratuvarlarında buna yönelik çalışmaları ve gerekli testleri yapmak üzere kullanılmış kum numunesi talep etti.

Akabinde derneğimiz tarafından ilgili birime kum numunesi gönderildi. Gelişmelerle ilgili bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.