CAEF'in Sektörel Görünürlüğün Arttırılmasına Yönelik Çalışmaları Sürüyor

Avrupa Dökümcüler Birliği CAEF Sosyal Medya Çalışma Grubu, farklı ülkelerin metal döküm sektörlerini temsil eden çatı kuruluşların sosyal medya yönetimine dair bilgi ve deneyimlerini bir araya getiriyor ve metal döküm sektörünün görünürlüğünü ve bilinirliğini arttıracak projeler geliştirmeye devam ediyor.

TÜDÖKSAD’ın son 3 yıllık dönemde hem web sayfası hem de sosyal medya hesaplarının yönetimi üzerinde benimsediği yeni stratejiler ve aldığı başarılı sonuçlar CAEF içerisinde de yankı bulmuş ve bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla biz de gruba katılım sağlamaya karar vermiştik.

Faaliyetlerini tüm hızıyla sürdüren çalışma grubu 8 Haziran Salı online olarak yeni bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya daha önceki etkinliklerde olduğu gibi İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Portekiz ve İspanya ülke temsilcilerinin yanı sıra Derneğimizi temsilen İş Geliştirme Uzmanı Tunçağ C. Şen katılım sağladı.

Toplantı başlangıcında gelecek dönem çalışmalarına dair konu başlıklarının üzerinden geçilerek; özellikle Linkedin hesabının daha aktif bir şekilde yönetilmesini sağlamak üzere içerik ve proje yönetimi yazılımları kullanılması üzerinde görüşüldü.

Ülke temsilcileri ayrıca içeriklerin toplanması, hazırlanması ve yayınlanmasına dair önerilerini sıralayarak; gençlerin sektöre kazandırılması, sektörün kamuoyu nezdindeki algısının yükseltilmesi ve metal dökümhanelerinin döngüsel ekonomi modelinin doğal bir parçası olduğunu vurgulayacak içeriklerin faydalı olacağını vurguladı.

Sektörel derneklerin bu konuda yaptıkları çalışmalardan örnekler verildi ve sektörün tanıtımına katkı sağlayacak webinarlar ve seminerler düzenlenmesi, düzenli basın bültenleri hazırlanıp paylaşılması da görüşüldü.

Çağımızın değişen koşullarıyla birlikte özellikle dijital mecralardaki paylaşımların, takip edenler için daha ulaşılabilir bir algı oluşturmanın ve bu kapsamın giderek genişlemesinin endüstrimiz için kritik olduğu belirtildi.

Fikir alış verişi bölümünde, CAEF bünyesinde gençlere yönelik yapılabilecek çalışmalar için ülke temsilcilerinin görüş ve önerileri kayda alındı.

TÜDÖKSAD adına toplantıya katılan İş Geliştirme Uzmanımız Tunçağ C. Şen, Derneğimiz bünyesinde 3 yıl önce başlayan dijitalleşmeye ve gençlerin sektöre kazandırılmasına yönelik projeler hakkında bilgiler paylaşarak katkı sağlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Uluslararası kampanyalarla sektörün daha da güçlü bir şekilde temsil edileceğine duyulan inanç vurgulanarak toplantı sona erdi.

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.