Dünyada Mevcut Durum

Dünyada Döküm Üretimi

AFS (Amerikan Dökümcüler Derneği) her yıl Aralık ayında, ülkelerin sektör dernek ve kuruluşlarından derlediği bilgilerle ‘Dünya Döküm Üretimi İstatistikleri’ yayınlamaktadır. 2017 yılında yayınlanan 51.  Rapora (51th Census) göre dünya döküm üretimi 2016 yılında çok küçük bir artışla, 104,1 milyon tondan 104,4 milyon tona yükselmiş, son iki yıldaki durağanlaşma eğilimini devam ettirmiştir.

2011-2016 döneminde yıllık ortalama %1,1 oranında büyüyen Dünya Döküm Sektörünün üretimi, 2016 yılında yalnızca %0,2 oranında büyüme kaydetmiştir.

 

Türkiye, 2016 yılında dünya döküm üretiminin % 1,8’ine tekabül eden, 1.898.500 ton üretim ile dünyada 11’inci, Avrupa’nın ise 3’üncü büyük döküm üreticisi konumundadır.

 

Türkiye’de Mevcut Durum

Türkiye’de Döküm Üretimi

Sektörümüz, 2023 büyüme ve ihracat hedeflerine yönelik kendine düşen ihracat ve katma değer hamlesini yapma gayreti içindedir. Sanayimizin en eski ve köklü alanlarından olan döküm, sayısız endüstri alanına ara malı üretimi gerçekleştirmekte olduğundan sanayinin olmazsa olmazıdır ve ülkemiz için yüksek öneme sahiptir. Diğer üretim metotlarına göre üstünlükleri ve gelişen modern teknolojileriyle hem dünyada, hem de Türkiye’de uzun yıllar önemini koruyacağı açıktır.

 

Türkiye Döküm İhracatı

Döküm sektörü 2008 yılından bu yana, üretiminin %60’dan fazlasını ihraç etmektedir. 2017’de bu oranının %62’ye ulaşacağı öngörülmektedir.

 

Sektörün Yapısı ve Kuruluş Sayısı

Türkiye Döküm Sektöründeki işletmeleri, üretim miktarları, ürün verdikleri sektörler, ihracat potansiyelleri gibi kıstaslara göre üç ana grup altında sınıflandırılabilir:

-  Büyük Sanayi Kuruluşları; otomotiv başta olmak üzere, birçok sektör için döküm parça sağlayan, yüksek kapasiteli ve serili üretim yapan, ihracat potansiyeli yüksek, “tam zamanında teslimat” gibi günümüz sektör ihtiyaçlarına cevap verebilen işletmelerdir.

-  Küçük ve Orta Büyüklükteki Kuruluşlar (KOBİ’ler); finansman yapısı ve gerekli sertifikasyon yetersizliği sebebiyle otomotiv ve benzeri sanayilerden çok makine imalatı, inşaat gibi sektörlere kısa serili, değişik boyut, ağırlık ve özellikte parçalar üreten; fiyat baskısının daha düşük olduğu sektörler için üretim yaptıklarından dolayı gelişim fırsatlarına sahip olan işletmelerdir.

-  Mikro İşletmeler; yüksek genel giderleri, çevre ve teknolojik yatırımlar için yetersiz finansman güçleri, kurumsal yapı eksiklikleri gibi sebeplerle uzun süreli döküm parça ihtiyacı olan sektörlerle çalışma imkânı olmayan, küçük ölçekte üretim yapan işletmelerdir.

Son yıllarda Çin, uluslararası karbon emisyon hedeflerine uyma kararı ve bazı şehirlerindeki hava kirliliği oranlarının insan sağlığını tehdit eder boyuta ulaşması sebepleriyle teknolojisi eski dökümhanelerinin üretimlerini geçici olarak veya tamamen durdurmaktadır. Yerlerine modern teknolojiye sahip tesisler kurulması yönünde yatırım yapmaktadır.

Ancak bu süreçte oluşan tedarik sorunları sebebiyle ülkemize yönelen talepler, kısa vadede en çok KOBİ’lere ve bir miktar da mikro boyuttaki işletmelere fayda sağlamıştır.

Coğrafi dağılım itibariyle büyük ve orta ölçekli kuruluşların büyük kısmı İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Bilecik, İzmir, Ankara ve Samsun yörelerinde bulunmaktadır. Küçük ölçekli ve mikro işletmeler ise, başta İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara, Konya ve Gaziantep olmak üzere tüm illerimize dağılmış durumdadır.

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.
TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
Rakamlarla TÜDÖKSAD
4.1 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

9

Türkiye'nin Dünya Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

175

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı