Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) AB Sıfır Atık Planı İstişare Toplantısına Katıldık

Avrupa Birliği tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan Sıfır Atık Eylem Planı sonrasında EUROCHAMBRES 9 Haziran Çarşamba günü SMEunited ve Avrupa Komisyonu Çevre Dairesi yetkilileriyle ortaklaşa çevrimiçi bir etkinlik düzenledi.

Çevrimiçi etkinliğin açılışında, EUROCHAMBRES Başkanı Christoph Leitl ve SMEunited Başkanı Alban Maggiar, Avrupalı KOBİ’lerin pandemi sürecinden önemli derecede etkilendiğini belirterek yeni teknoloji yatırımları için yapılabilecek düzenlemelerin önemi vurguladı. Ayrıca, KOBİ’lerin yeşil dönüşüme ve sıfır atık uygulamalarına geçişini teşvik edecek destekler verilmesi halinde AB 2050 hedeflerinin uygulanabilirliğinin artacağını ve bunun da AB’nin rekabet gücüne büyük katkılar yapacağını ifade etti.

Açılış sonrasında "Avrupa Birliği Sıfır Atık Eylem Planı - Sıfır Atık Hedefleri İşletmeler İçin Ne Derecede Uygulanabilir?” konulu bir panel gerçekleştirildi. Panele EUROCHAMBRES yetkilileri ve KOBİ temsilcileriyle birlikte Avrupa Komisyonu Çevre Dairesi Direktörü Veronica Manfredi katılım sağladı.

EUROCHAMBRES paydaşları, yenilenen hedefler ve daha katı emisyon limitlerinin, özellikle halihazırda AB Emisyon Ticaret Sistemine ve diğer yönetmeliklere dahil olan kaynak ve enerji yoğun endüstriler üzerinde daha fazla baskı oluşturduğunu ve temkinli bir yaklaşım izlenmesi gerektiği vurguladı.

AB KOBİ'lerinin mevcut düzenlemeler dolayısıyla rekabet güçlerini sürdürmek adına mücadele verdiği ifade edilirken, AB ETS sisteminin sera gazı emisyonlarının düzenlenmesi noktasında daha kapsayıcı olması ve birbiriyle çakışan düzenlemelerden kaçınılması talep edildi

Gelecek düzenlemelerde KOBİ'lere yönelik aşağıdaki hususların göz önüne alınmasının çok faydalı olacağı vurgulandı:

•AB düzeyindeki KOBİ odaklı mevzuatların hazırlanmasında “Önce Küçük Düşün” ilkesinin dikkate alınması

•Spesifik sektörel bilgilerin ve en iyi uygulamaların kapsanması

•En uygun ekipmanın seçilmesi ve uygulanması için teknik yardım sağlanması

•Daha sürdürülebilir üretim süreçlerinin gerektirdiği ön yatırımlar için finansmana ve sermayeye erişimin iyileştirilmesi

•İşletmeleri daha sürdürülebilir ekipmanlara teşvik etmek için sübvansiyonlar ve mali teşvikler

•Girişimcilerin ve mevcut işgücünün yeni sürdürülebilir ve dijital becerilere yönelik uyumunun sağlanması ve yeniden beceri kazandırılması

EUROCHAMBRES yetkililerinin ve KOBİ temsilcilerinin ifade ettiği hususların büyük önem taşıdığını belirten Avrupa Komisyonu Çevre Dairesi Direktörü Veronica Manfredi tüm taleplerin not edildiğini ve yeni yasal düzenlemelerde göz önüne alınacağını belirtti.

Avrupa Komisyonu olarak 2050 İklim Nötr hedeflerine ulaşmak amacıyla detaylı eylem ve destek planları hazırladıklarını belirten Manfredi, işletmelerin yeşil dönüşüme geçişinin sağlanması ve desteklenmesiyle birlikte rekabet güçlerinin korunması ve karbon sızıntılarının engellenmesi adına tüm paydaşların katıldığı detaylı etki analizleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Manfredi ilgili politikaların ilerleyen dönemde duyurulacağına dikkat çekerek EUROCHAMBRES yetkililerine ve KOBİ temsilcilerine teşekkür etti ve toplantı sona erdi.

EUROCHAMBRES Sıfır Atık Eylem Planı Geri Bildirimleri Belgesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Konuyla ilgili yabancı kaynaklara ulaşmak için tıklayınız.

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.