Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerli Malı Alım Listesi Çalışmalarına Katıldık

30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de; yapım işleri, mal alım ihaleleri, hizmet alım ihaleleri ve danışmanlık ihaleleri yönetmeliklerinde yeni bir düzenleme yapıldı.

Düzenlemeye göre, yeni yapılacak yapım işi ihalelerinde ihaleye çıkıldığı esnada, kullanılacak yerli malı listesi de ihaleyle birlikte yayınlanacak.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği Sanayi Ürün Listesi Türkiye Versiyonu (PRODTR) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarifeleri (Poz numaraları) listelerinin eşleştirilmesi ve yerli malı listelerinin daha anlaşılır bir şekilde güncellenmesi amacıyla TOBB bünyesindeki sektör meclisleri koordinatörlüğünde bir çalışma gerçekleştirildi.

Gruplandırılmış poz listelerindeki ürünlerin gerekli ProdTR kodlarıyla eşleştirilmesi ve listelenmiş halde geri gönderilmesi için bu listeler ilgili sektör meclisleri ile paylaşıldı ve belirli bir süre tanınarak çalışmanın tamamlanması istendi.

Söz konusu kalemlere ilişkin listeleri TÜDÖKSAD olarak gözden geçirerek; listelere dahil edilebilecek metal döküm ürünlerine ait PRODTR ve Poz numaraları eşleştirmelerini tespit ettik ve bir liste halinde Türkiye Odalar Borsalar Birliği TOBB’a ilettik.

Yetkililer iletilen görüşlerin değerlendirmeye alındığını ve güncellenmiş Yerli Malı Alım Listelerinin yakında yayınlanacağını belirtti.

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.