Hammadde Fiyatlarındaki Artışları Avrupa Dökümcüler Birliğine Taşıdık

Dünya genelinde tüm hızıyla devam Covid-19 pandemisi küresel ekonomi ve uluslararası ticaret üzerinde de etkisini aynı şekilde sürdürüyor. Metal sektörünün tüm dallarında sanayiciler, hammadde fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışlarla birlikte ithalatta temin ve termin sorunlarıyla karşı karşıya.

Sektörün önde gelen mesleki örgütleri, birlikler ve sivil toplum kuruluşları da yaşanan sıkıntıya dikkat çekerek; dünyada genel olarak hurda, cevher, çelik ve diğer sair girdiler konusunda büyük bir darlık yaşandığının altını çiziyor. Pandeminin ilk döneminde kaybolan talebin geri dönmesi ve arz kısmında yaşanan sıkıntılar sonucu tüm emtialarda fiyatlar artmaya başladı. Yetkililer, fiyat artışlarının talebi daha da körüklediğini ve fiyatlar daha fazla artacak endişesinin herkesi ihtiyacından fazla almaya yöneltebileceğini belirtiyor.

Metal döküm sanayimizin en önemli girdileri pik demir ve hurda fiyatlarında da anormal bir artış yaşanıyor. Dünya genelinde yaşanan bu sıkıntıların büyük ölçüde dışa bağımlı olduğumuz pik demir ve hurda tedariki noktasında sanayicilerimizi zor bir duruma sürükleyebileceğinden korkuluyor.

Avrupa genelinde en çok takip edilen hammadde endekslerinden Avrupa Dökümcüler Birliği CAEF’in aylık olarak yayınladığı tablolardaki sınırlı artış, endeksin bir ay geriden gelmesi sebebiyle de, yaşanan yükselişi tam anlamıyla gösteremezken; İspanyol Dökümcüler Birliği FEAF tarafından yayınlanan endeksteki %15’e yaklaşan fiyat artışları mevcut durumu tam anlamıyla gözler önüne seriyor.

Konuyu Avrupa Dökümcüler Birliği’ne taşıyan TÜDÖKSAD, fiyat artışlarının daha sağlıklı şekilde duyurulmasının sektöre büyük fayda sağlayacağına dikkat çekerek, rekabet kuralları çerçevesinde endeksin daha sık güncellenmesinin görüşülmesini istedi. Avrupa Dökümcüler Birliği’nin hızlıca verdiği cevapta konunun tüm Avrupa ülkelerinde büyük bir dikkatle takip edildiği belirtilerek; bir sonraki İcra Kurulu toplantısında öncelikli olarak ele alınacağı bildirildi.

Diğer yandan, hammadde fiyatlarındaki artış konusunda metal döküm sanayicilerine ve döküm alıcısı sektörlere daha sağlıklı veri sunabilmek amacıyla, aylık olarak yayınladığımız Hammadde Endeksimiz üzerinde de bir çalışma yaparak Aralık ayının ilk yarısına dair güncel ara veriler yayınladık.

Endekse ulaşmak için lütfen tıklayınız.

*TÜDÖKSAD, metal döküm endüstrisi için hammaddeler (hurda ve pik demir grupları) hakkında aylık referans fiyat bilgisi yayınlamaktadır. Yayınlanan fiyatlar, üye kuruluşlardan toplanan alış ve satış fiyatlarına dayanmaktadır. TÜDÖKSAD fiyatları sadece döküm endüstrisi için ana hammaddelerin işlem fiyatındaki piyasa eğilimleri ile ilgili bilgi amaçlı yayınlanmaktadır. TÜDÖKSAD, fiyat endeksinin kaynağı, hazırlanması ve sergilenmesi konusunda çok dikkatli olmasına rağmen, bilgilerin doğru, eksiksiz veya güncel olduğuna dair açık veya zımni hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. TÜDÖKSAD Fiyat Endeksine eriştiğinizde, yukarıdaki şartları anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.