Kutes GRI Onaylı İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Gelecek nesillere daha eşit, daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen Kutes,  sürdürülebilirlik çalışmalarını ve hedeflerini paydaşlarına sunma amacıyla ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiatives- GRI) Standartları’na uygun olarak hazırlanan rapor, Kutes’in 1 Ocak – 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki faaliyetlerini ve gelecek hedeflerini kapsıyor.

30 yılı aşan tecrübesiyle küresel standartlarda yeşil üretim felsefesiyle çalışan Kutes, çevresel, sosyal ve yönetimsel faaliyetlerini kapsayan ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiatives- GRI) Standartları, temel seçeneğine uygun olarak hazırlanan rapor, Kutes’in 2021 yılında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarını ve yaklaşımını detaylı şekilde ortaya koyuyor.

“2033 yılına kadar karbon negatif olmayı hedefliyoruz”

Kutes olarak 'Yeni Demir Çağı'nı başlatmak için sağlam adımlarla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil, belirledikleri 'Sürdürülebilirlik Politikası'nı attıkları her adımda rehber aldıklarını açıkladı. Kutmangil, "Karşı karşıya olduğumuz iklim krizinin sonuçları her gün ağırlığını hissettirirken, harekete geçmek için çok fazla vaktimizin kalmadığını görüyoruz. Hem gelecek nesillere hem de gezegenimize karşı taşıdığımız sorumlulukla tüm faaliyetlerimizde çevresel etkilerimizi en aza indirme konusunda çalışıyoruz. 2033 yılına kadar karbon nötr olmayı, hatta karbon negatife dönmeyi amaçlıyoruz. Sürdürülebilirliğin sadece çevresel konulardan ibaret olmadığının bilinciyle, sosyal konularda da sektöre örnek olacak çalışmalar geliştiriyoruz. Kurumdan ve işinden memnun iş gücü kaynağının, sürdürülebilir bir kurum olmak için ne derece önemli olduğunu biliyor ve ailemizin en değerli parçası olarak kabul ettiğimiz çalışanlarımızı faaliyetlerimizin merkezine alıyoruz. Başarımızı geleceğe taşımak için operasyonel verimliliğimizi, sürdürülebilirlik performansımızı ve sektördeki liderliğimizi güçlendirerek sürdürülebilir bir şekilde büyüme hedefiyle ilerliyoruz. Bu yolculukta başarıya ulaşabilmek için paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmanın da büyük önem taşıdığının bilincindeyiz. Bu nedenle paydaşlarımızın görüşlerini önemsiyor ve adımlarımızı onların beklentilerini de göz önüne alarak atıyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı gelecek dönemde de bu doğrultuda sürdürmeyi ve bu alandaki çalışmalarımızı çeşitlendirerek devam ettirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Tükettiği enerjinin yüzde 90’ını yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve doğal kaynaklarımızı korumak amacıyla üzerine düşen görev ve sorumlulukların bilincinde olan Kutes, enerji analizörleri yardımıyla tüm üretim süreçlerinde enerji tüketimini takip ediyor ve azaltımına yönelik çalışmalar yürütüyor. Aydınlatmaların LED ile değişimleri, mevcut forkliftlerin elektrikli forkliftler ile değiştirilmesi, basınçlı hava dağıtımı ve hava arıtma yükseltmeleri, basınçlı hava uyarlamalı kontrol sistemleri, soğutma kulesi değişken frekanslı hız (VFD) kontrolleri (fanlar ve pompalar), enerji izleme sistemi ve tasarlanmış basınçlı hava nozulları enerji tüketiminin azaltılmasında öne çıkan çalışmalar arasında yer alıyor.

Şirket, Kutes Makine fabrikasının çatısında gerçekleştirdiği 240 kwh’lık Güneş Enerji Santrali yatırımı ile tükettiği enerjinin yüzde 60’ını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. 2023 yılında hayata geçirilmesi planlanan 30 MW’lık güneş enerjisi yatırımı ile de döküm tesislerinde kullanılan enerjinin yüzde 90’ını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı planlıyor. Bu sayede karbon salınımında elde edilecek yıllık 6 bin tona kadar azalma ile 16 milyon ağacın vereceği katkıya eş bir katkı sağlayabilecek. Bunlarla beraber yolluk kırıcılar ile elektrik tüketiminde verimliliğin sağlanması çalışmalarına başlayan Kutes, 2023 yılında ergitme ocaklarından çıkan ısının bacalardan toplanarak idari binanın ısıtmasında kullanılmasını hedefliyor. Tesis içerisine DC şarj istasyonlarının kurulması ve gelecek 5 yıl içerisinde Kutes'e ait araçların kademeli olarak elektrikli araçlar ile değiştirilmesine yönelik çalışmalarına da devam ediyor. Aynı zamanda ISO 50001 sertifikasyonunun 2023 yılında tamamlanması ve bu sayede enerji performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamada sistematik bir yaklaşım izlenmesi de şirketin ileriye dönük hedefleri arasında bulunuyor.

2023 yılında ÇEVKO iş birliğinde Kutes Ormanı’nı hayata geçirmeyi planlayan Kutes, proje kapsamında 10 yıl içinde toplam 1 milyon ağaç dikmeyi hedefliyor. Şirket bu sayede 2033 yılına kadar karbon negatif olmayı hedefliyor.

Üretimde geri dönüştürülmüş malzeme oranını 2023’te yüzde 76’ya yükseltecek

Kurulduğu günden bu yana operasyonlarını kaynak verimliliğini gözeterek yürüten Kutes’in 2021 yılında erittiği malzemenin yüzde 45'i geri dönüştürülmüş malzemeden oluştu. Şirket, pik demir kullanım oranını azaltarak hem ham maddelere harcanan paradan tasarruf etmeyi hem de enerji tüketiminin ve ilgili sera gazı emisyonlarının azaltılmasını hedefliyor. Bu kapsamda 2022 yılında geri dönüştürülmüş malzeme oranını yüzde 64’e çıkartan Kutes, 2023 yılında bu oranı yüzde 76’ya yükseltmeyi hedefliyor. Toplam 3 milyon euro tutarında bir filtrasyon yatırımı yaparak prosese Avrupa standartlarında 5 mg/m3’lük yeni filtreler kuran şirket, mevcutta kullanılan kompresörleri ise son teknoloji Atlas Copco kompresörler ile değiştirerek yaklaşık 1.500 Mwh/yıl enerji tasarrufu sağladı. Elektrikli maça kurutma fırını yatırımı sayesinde ise alkol bazlı boya kullanımının önüne geçen şirket, aynı zamanda ortama salınan sera gazı miktarının azaltılmasını sağladı. Elektrikli forklifte geçiş ve istif makinası için yapılan yatırımlar ile mazot tüketimini de önemli ölçüde düşürdü.

Metal parçaların dökümü sürecinde maça ve kalıp yapımında kullanılan kum da Kutes’in süreçlerindeki önemli malzeme olarak öne çıkıyor. Kumu mümkün olduğunca geri kazanmaya ve yeniden kullanmaya çalışan Kutes, her bir kum tanesini kaliteli dökümler oluşturmak için kullanılamayacak hale gelene kadar yaklaşık 50 kez kullanıyor. Buna ek olarak şirket yeni kil ve kum ıslah sistemi teknolojileri için de çalışmalar yürütüyor ve bu sayede süreçlerde daha az kum kullanarak, toprağa doldurulması gereken kum miktarını azaltmayı hedefliyor. Talaşlı imalat sonucu oluşan talaşın tekrar döküm sürecinde kullanılması için de çalışmalara devam ediyor. Atık yönetimi konusundaki yoğun çalışmaları “Sıfır Atık Belgesi” ile taçlandırılan Kutes, tüm proseslerinde su tüketimini azaltmayı ve suyu verimli bir biçimde kullanmak için de çalışmalar yürütüyor.

Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası ile sektöre örnek

Çalışanlarının motivasyonunu, kuruma bağlılığını ve refahını sahip olduğu en büyük değerler olarak gören Kutes, insan kaynakları politikası ile çalışanların eşit ve adil bir yaklaşımla faaliyetlerini sürdürmesine ve yetkin insan kaynağının sürekli hale getirilmesine olanak sağlıyor. "Eşit işe eşit ücret" yaklaşımıyla hareket eden şirket, kadınların iş hayatında aktif rol almaları için de cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Kutes bu bakış açısı doğrultusunda 2022 yılında Escarus’tan Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası almaya hak kazandı. Çalışanların hem mesleki hem de kişisel gelişimleri için çeşitli eğitim imkanları sunan Kutes'in bu eğitimler için toplam harcadığı tutar 2021 yılında 262 bin 661 TL olarak gerçekleşti. İş sağlığı ve güvenliği konularını ISO 45001 standardı çerçevesinde yürüten şirket, 256 çalışanına ise toplam 2 bin 48 saat ISG eğitimi verdi. Çalışan memnuniyetini ön planda tutan Kutes, tüm bunların yanında çalışanlarına birçok yan hak da sağlıyor.

UN Global Compact imzacıları arasında yerini alan Kutes, topluma pozitif katkı sağlamak için sosyal sorumluluk çalışmalarına da öncelik veriyor. Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde ülkemizin geleceği olan gençleri destekleyen Şirket, İstanbul Üniversitesi Orman, Maden, Gazetecilik, Malzeme & Metalurji fakültelerinde toplamda 20 öğrenciye Mehmet Bekir Kutmangil Bursu imkanı sağlarken, desteklediği öğrenci sayısını her geçen yıl çoğaltmayı hedefliyor.

 

Kutes 2021 sürdürülebilirlik raporuna https://www.kutes.com/ adresindenulaşabilirsiniz.

 
TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
6.5 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

2

Türkiye'nin Avrupa Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

200

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı