Sektörel G.T.İ.P. Kodlarını Güncelleme Talebimizi Bakanlığa İlettik

Derneğimiz hem TOBB bünyesindeki G.T.İ.P. Çalışma Grubu hem de kurum olarak resmi makamlar ve çatı kuruluşlar nezdinde yürüttüğü girişimlerinde önemli bir mesafe kat etti. Geçtiğimiz günlerde sektörümüzün tüm talepleri Ticaret Bakanlığı, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği ve İstanbul Ticaret Odası ilgili makamlarıyla paylaşıldı.

Bilindiği gibi, ülkemizdeki mevcut Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) sektörel ürünlerimizin malzemesi ve/veya üretim yöntemlerinin tanımlanması konusunda yetersiz kalıyor. Bu sebeple, kara ve deniz taşıt sektörü başta olmak üzere, beyaz eşya, hidrolik, inşaat ve makine sektörlerine parça üretmekte olan sektörümüzün ihracatının (ve bu alandaki ithalatın) en önemli bölümü otomotiv veya makine teçhizatı GTİP numaraları altında gerçekleşiyor. Bu durum sektörümüzün ihracatının doğal olarak gerçek rakamının çok çok altında hesaplanmasına neden oluyor.

Ayrıca, İlave Gümrük Vergisi düzenlemelerinde, diğer istatistiki çalışmalarda ve ticari politikaların oluşturulmasında sektörümüz için kısıtlayıcı durumlar oluşabiliyor.

Örneğin, sektörümüzün kurulu kapasitesinin tamamının kullanımı için geliştirilen İlave Gümrük Vergisi ve benzeri düzenlemeler bu GTİP numaraları esas alınarak yapıldığından, söz konusu uygulamalarda metal dökümden mamul ürünler yeterince ayrıştırılamayıp liste dışı kalıyor ve bunun sonucunda bazı projelerde döküm parça ithalatı gerçekleşmeye devam ediyor.

TÜDÖKSAD olarak konuyla ilgili resmi makamlar ve çatı kuruluşlar nezdinde başlattığımız çalışmalarımız ise tam gaz devam ediyor.

Bu çerçevede, mevcut GTİP kodlarının sektörümüz özelinde ana ve alt pozisyonlarda boşluk kalmayacak şekilde yeniden düzenlenmesini ve gerekli olan ürünlerimiz için metal döküm olduklarını belirginleştirecek yeni tanımlar açılmasını talep ederek; başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıklarımıza, Gümrükler Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği (OAİB) ve İstanbul Ticaret Odasına (İTO) ilgili makamlarıyla paylaştık.

Ayrıca, TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Döküm Sanayi Meclisi ve GTİP Çalışma Grubu üzerinden de taleplerimizin ilgili makamlara ulaşmasını sağladık.

Çalışmalarımız devam etmekle birlikte taleplerimizin, ilerleyen dönemde netleşmesi beklenen 2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli içerisinde dikkate alınması noktasındaki iletişimlerimiz sürüyor.

Konuyla ilgili gelişmeleri sektör paydaşlarımıza duyurmaya devam edeceğiz.

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
4.1 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

9

Türkiye'nin Dünya Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

178

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı