Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi Çalışmalarına Yönelik Taleplerimizi İlettik

18 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi için Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi – Sanayi Sektör Çalışma Grubu Toplantısı’na Genel Sekreterimiz S. Koray Hatipoğlu ve İş Geliştirme Uzmanımız Tunçağ C. Şen katılım sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Medipol Üniversitesi işbirliği ile devam eden ‘Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi İçin Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi’ kapsamında 2017 yılından bu yana Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamaya yönelik kapasite geliştirme çalışmaları yürütülüyor. (https://iklim.csb.gov.tr/devam-eden-projeler-i-4372)

Söz konusu proje ile, Türkiye’nin 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası’na sunmuş olduğu Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı’nın güncellenmesi ve bu çerçevede belirlenen azaltım ve uyum hedefleri için gerekli sektörel maliyet analizlerin yapılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar; her bir sektör için emisyon projeksiyonları ve senaryo setleri oluşturularak karbon tutma potansiyelleri belirlendi ve açık ekonomi temelinde bir model senaryosu ve uyum bildirimi taslağı oluşturuldu. Ulusal katkı hedefinin gerçekleştirilmesi için tüm paydaşların teknik kapasite ihtiyaç analizi yapıldı ve ulusal katkı hedefinde yer alan azaltım faaliyetleri sektörel bazda ele alınarak azaltım maliyetleri belirlendi.

Bu doğrultuda, Ulusal Katkı Beyanının güncellenmesi çalışmalarında son aşamaya gelinmiş olup çalışmalar tamamlandıktan sonra elde edilen sonuçlar İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun onayına sunulacak.

Geçtiğimiz hafta 16-17-18 Haziran 2021 tarihlerinde projede elde edilen sonuçların Koordinasyon Kurulu’na sunulmadan önce sorumlu kurumlar ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla, Sektör Çalışma Grubu Toplantıları gerçekleştirildi.

18 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen ve Derneğimizin katılım sağladığı Sanayi Sektör Çalışma Grubu Toplantısında, proje yürütücüleri Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Öztemel, Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üye. Merve Er ve İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekai Şen yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Çimento, Demir-Çelik, Demir Dışı Metaller, Kâğıt, Seramik, Cam, Gıda, Kireç, Kimya ve diğer sanayi kolları için oluşturulan 2050 yılı projeksiyonları görüşüldü ve sektör temsilcilerinin görüşleri alındı.

Bu bölümde söz alan Genel Sekreterimiz S. Koray Hatipoğlu, yetkililere metal döküm sektörünün diğer sektörlere ve Demir-Çelik sanayisine göre farklı ve kendine has dinamiklere ve proseslere sahip olduğunu aktardı. Bu doğrultuda, metal döküm için de sektörel bazda bir çalışma yapılması gerektiğini ifade ederek TÜDÖKSAD olarak tüm iş birliklerine açık olduklarını belirtti.

Proje yürütücüleri talebimizi kayıt altına aldıklarını belirterek süreçle ilgili olarak TÜDÖKSAD ile iletişime geçeceklerini ifade etti.

Oldukça verimli geçen etkinlik sonrasında tüm katılımcılara teşekkür edildi ve süreçle ilgili gelişmelerin tüm paydaşlara paylaşılmaya devam edileceği belirtildi ve toplantı sona erdi.

 

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
4.1 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

9

Türkiye'nin Dünya Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

179

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı

Bize Ulaşın

  • Adres: Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. 18 İş Merkezi Kat:4 Mecidiyeköy İstanbul
  • Tel: +90 212 267 13 98
  • Faks: +90 212 213 06 31
  • E-Posta: [email protected]

Copyright © 2018 TÜDÖKSAD. Tüm Hakları Saklıdır.