Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi İçin Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi Çalışmaları Sürüyor

9 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi için Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi – LEAP Model Eğitimi Çevrimiçi Toplantısı’na Genel Sekreterimiz S. Koray Hatipoğlu ve İş Geliştirme Uzmanımız Tunçağ C. Şen katılım sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Medipol Üniversitesi işbirliği ile devam eden ‘Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi İçin Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi’ kapsamında 2017 yılından bu yana Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamaya yönelik kapasite geliştirme çalışmaları yürütülüyor. (https://iklim.csb.gov.tr/devam-eden-projeler-i-4372)

Söz konusu proje ile, Türkiye’nin 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası’na sunmuş olduğu Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı’nın güncellenmesi ve bu çerçevede belirlenen azaltım ve uyum hedefleri için gerekli sektörel maliyet analizlerin yapılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar; her bir sektör için emisyon projeksiyonları ve senaryo setleri oluşturularak karbon tutma potansiyelleri belirlendi ve açık ekonomi temelinde bir model senaryosu ve uyum bildirimi taslağı oluşturuldu. Ulusal katkı hedefinin gerçekleştirilmesi için tüm paydaşların teknik kapasite ihtiyaç analizi yapıldı ve ulusal katkı hedefinde yer alan azaltım faaliyetleri sektörel bazda ele alınarak azaltım maliyetleri belirlendi.

Geçtiğimiz ay 18 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi için Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi – Sanayi Sektör Çalışma Grubu Toplantısı’na Genel Sekreterimiz S. Koray Hatipoğlu ve İş Geliştirme Uzmanımız Tunçağ C. Şen katılım sağlamış ve metal döküm sektörü için de sektörel bazda bir çalışma yapılması gerektiğini ifade ederek TÜDÖKSAD’ın tüm iş birliklerine açık olduğunu belirtmişti.

(https://www.tudoksad.org.tr/sera-gazi-ulusal-katki-hedefinin-gerceklestirilmesi-calismalarina-yonelik-taleplerimizi-ilettik)

Proje yürütücüleri talebimizi kayıt altına aldıklarını belirterek toplantı sonrasında Derneğimizle iletişime geçmişler ve 2 Temmuz Cuma günü özel bir toplantı talebinde bulunmuşlardı.

Zoom üzerinden gerçekleşen toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Medipol ve Marmara Üniversitesi temsilcileriyle birlikte Genel Sekreterimiz S. Koray Hatipoğlu ve İş Geliştirme Uzmanımız Tunçağ C. Şen katıldı.

Toplantı sonucunda Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı’nın güncellenmesi çalışmaları içerisinde Metal döküm sektörüne de atıfta bulunulmasına ve hazırlanacak raporda sektörümüze dair bir bilgi notu eklenmesine karar verilerek bir sonraki Ulusal Katkı Beyanı’nın güncellenmesi çalışmasında ise metal döküm sektörü için özel bir proje geliştirilmesi üzerinde fikir birliğine varıldı.

(Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi Çalışmaları Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ve Proje Yürütücüleriyle Bir Araya Geldik)

9 Temmuz Cuma günü düzenlenen çevrimiçi eğitimde ise proje yürütücüleri tarafından sanayi temsilcilerine yönelik sektörel maliyet analizlerinde kullanılan LEAP modeli hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirildi ve hesaplamalarda kullanılan metotlar incelendi.

Çimento, Demir-Çelik, Demir Dışı Metaller, Kâğıt, Seramik, Cam, Gıda, Kireç, Kimya ve diğer sanayi kolları için oluşturulan projeksiyonlara dair verilerin üzerinden geçildi.

Oldukça verimli geçen etkinlik sonrasında tüm katılımcılara teşekkür edildi ve süreçle ilgili gelişmelerin tüm paydaşlara paylaşılmaya devam edileceği belirtilerek toplantı sona erdi.

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.
TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
Rakamlarla TÜDÖKSAD
4.1 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

9

Türkiye'nin Dünya Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

175

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı