Şile'nin Kumu Sanayi İçin Çok Kıymetli

Sektörümüz için kritik öneme sahip silis kumu stokları azalmaya devam ediyor. Ülkemizde Şile havzasından başka bir bölgede bu kalitede bulunmayan hammadde için girişimlerimizi her kanaldan gerçekleştiriyoruz. Son olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Kadir Efe ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Baran Çelik; Madencilik Türkiye Dergisine durumu özetleyen bir röportaj verdiler.

Türkiye metal döküm sektörü, 2020 ve 2021 yıllarında özellikle Avrupa pazarlarındaki talep artışıyla üretim ve ihracat rekorları kırarak Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise sekizinci büyük döküm üreticisi oldu. 2021 yılında sektör üretimini % 36,5 artırarak 2,96 milyon tona, ihracatını ise %10 artırarak 4,5 milyar euroya yükseltti. 2022 yılı, yatırımların ve üretimin daha da hız kazandığı bir yıl oldu ve sektör uluslararası rekabet gücünü pekiştirmeye devam etti. Toplam üretim miktarı 3,1 milyon tona ve üretim değeri de %41 artışla 8,5 milyar euroya ulaştı.

Sektör, otomotivden inşaata, savunmadan havacılığa, enerjiden beyaz eşyaya kadar birçok iş alanına metal döküm parça sağlamaktadır. En büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği olup, ihracatın üretime oranı %70 civarında, bu da Türk dökümlerinin kalitesini ve küresel pazardaki yüksek rekabet gücünü göstermektedir. 2022’de Avrupa Birliği’nin toplam döküm üretimi içinde Türkiye’nin payı %21,4’e ulaşmış durumdadır.

Üretimin %80’inin kum kalıba döküm tekniğiyle gerçekleştirildiği metal dökümde sektöründe ana ham maddelerden biri olan sanayi kumu, döküm parça üretimindeki kriterler sebebiyle sadece Şile’deki silis kumu yataklarından temin edilebilmektedir.

Ancak son dönemde kum üreticilerinin orman izin süreçlerinde yaşanan aksamalar, Şile’deki madencilik faaliyetlerini ve sanayi kumu tedarik zincirini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durum yılda yaklaşık 100 milyon dolarlık bir cari açık yaratma potansiyeli taşımakta ve ithal kumların istenen kalite seviyelerine ulaşamaması sektörün ürün kalitesi ve rekabet gücü üzerinde büyük risk yaratmaktadır. İzin süreçlerindeki sorunların devam etmesi halinde 2024’ün ilk yarısında kum stoğunun tükeneceği öngörülmektedir.

TÜDÖKSAD olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili kurumlarla görüşme yaparak,sektörün sanayi kumu ihtiyacını ve Şile’deki sorunları dile getirmeye devam ediyoruz. Ayrıca, otomotiv ve makine sanayii başta olmak üzere tüm döküm alıcısı sektörlerle temas halindeyiz ve girişimlerimizi sürdürüyoruz. TOBB Döküm Sanayi Meclisi’nde konuyu gündeme taşıyarak, Şile bölgesindeki madencilik faaliyetleri ve işletme planları üzerine çalışmalar yapılmasını sağladık.

 

(Kaynak:Madencilik Türkiye)

 
 
 
 
 
TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
6.5 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

2

Türkiye'nin Avrupa Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

202

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı