T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına Görüş ve Önerilerimizi Bildirdik

28 Ağustos Cuma günü TOBB bünyesinde internet üzerinden T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Yetkililerinin katılımıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Bakanlığı’nın yanısıra TOBB yetkilileri, TOBB bünyesindeki  Demir ve Demir Dışı Metaller Meclisi ve Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi, Döküm Sanayi Meclisi başkanları ile birlikte sektörel sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı.

Ana gündemi “Yerlileştirme” olarak duyurulan toplantıda genel hatlarıyla dış ticaret açığı verilen ve yerli üretim kapasitesi yüksek sektörlerin potansiyellerini ortaya koymak adına sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri dinlendi.

Ayrıca, toplantı boyunca, özellikle Ar-Ge ve dijitalleşme odaklı yerlileştirmenin desteklenmesi, ithalata bağımlılığın azaltılması, küresel tedarik zincirindeki bozulmadan fırsat çıkarılması üzerinde yoğunlaşıldı.

Metal Döküm Sektörümüzü temsilen toplantıya TOBB Döküm Sanayi Meclisi Başkanı Sayın Uğur Kocaoğlu, TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Umur Denizci ve TÜDÖKSAD Genel Sekreteri Sayın Serter Koray Hatipoğlu katılım gösterdi.

Metal Döküm Sektörünün odağındaki esas konunun “Metal Döküm Sektörü Ürünlerinin Yerli Kullanım Oranının Arttırılması” olduğuna vurgu yapan temsilcilerimizin değindiği konu başlıkları şunlar oldu;

İlk olarak, ihracata yönelik ciddi teşviklerin bulunduğu ülkelerden temin edilen metal döküm ürünleri vergiye veya koruma önlemlerine tabi olmadığı için haksız rekabet ortamının oluştuğuna dikkat çekildi. Bu amaçla yetkililere mevcut İlave Gümrük Vergisi uygulamalarının tekrar gözden geçirilip güncellenmesi önerildi.

Sonrasında ise mevcut G.T.İ.P. numaralarının ürünlerin malzemesi ve/veya üretim yöntemlerinin tanımlanması konusunda yetersiz kaldığı belirtilerek; birçoğunun uzun zaman önce yazılmış olduğu, son yıllarda giderek önemi artan demir dışı metallerin dökümüne yönelik neredeyse hiçbir pozisyon bulunmadığından dolayı sektörümüzün resmi ihracat rakamlarının olduğundan çok daha düşük olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi ve bu konuda da bir güncelleme yapılması önerildi.

Sektördeki firmalarımızın büyük çoğunluğunun pik döküm yapan işletmeler olduğu ve en önemli hammaddelerinin de kaliteli DÖKÜM PİKİ olduğu belirtildi. Ülkemizde faaliyet gösteren Demir Çelik Fabrikalarının KALİTELİ DÖKÜM PİK i üretimi için teşvik edilebileceği iletildi.

Döküm Parça Kullanan Sektör Ürünlerinde Yerlilik Oranlarının Arttırılması için sektörün hizmet verdiği otomotiv, ağır vasıta, tarım makinaları, beyaz eşya, makina vb. endüstrilerdeki OEM ve onlara hizmet veren Tier 1 firmalarının yerli ürün kullanımına teşvik edilmesi önerilerek bu sayede cari açığa, istihdama ve sektörün kapasite kullanım oranının arttırılmasına büyük katkı sağlanacağına vurgu yapıldı.

Son olarak, yerli malı belgesine sahip döküm ürünlerinin ihracatının direkt (katkı paylarıyla) ya da dolaylı olarak (şirketlerin mali yükümlülüklerinde kolaylıklar sağlanması) desteklenmesinin Metal Döküm Sektörünün rekabet gücüne büyük fayda sağlayacağı iletildi.

Toplantıya katılan tüm temsilcilerin görüş ve önerilerini büyük bir dikkatle dinleyen yetkililer tüm hususların kayıt altına alındığını belirterek ilerleyen dönemde yapılacak çalışmalar sırasında irtibatta olunacağını ve ortak çalışma zemini oluşturulmasının çok önemli olduğunu ifade etti ve toplantı sona erdi.

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.