T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Görüş ve Önerilerimizi Bildirdik

Yatırım teşviklerinin değerlendirme süreçleriyle ilgili olarak görüş ve önerilerimizi detaylı bir bilgi raporuyla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile paylaştık.

Bilindiği gibi, Metal Döküm Sanayimiz, ülkemizin coğrafi açıdan AB bölgesine yakınlığı, sahip olduğu parça kalitesi ve derin bilgi birikimi sayesinde 2020 yılını minimum kayıpla atlatarak; yılın ikinci yarısında başlayan ve hala devam eden siparişlerdeki artışlarla birlikte 2021 yılına da hızlı bir başlangıç gerçekleştirdi.

Bununla birlikte, artan yatırım ve modernizasyon ihtiyaçlarını karşılama noktasında döküm işletmelerinin yatırım teşviklerinden verimli bir şekilde faydalanması sektörümüz için hayati önem taşıyor.

İşletmelerimizin yeni dönem planlamalarında dünya genelinde Endüstri 4.0 ve üretim teknolojilerinin dijitalleşmesi, iklim krizi ve döngüsel ekonomiye geçiş ve AB Yeşil Mutabakatının yansımaları da başlıca etkenler durumunda.

Metal döküm sanayicilerimiz; kalıp malzemeleri, kalıplama yöntemleri, ergitme ocakları, döküm malzemeleri başta olmak üzere sürekli gelişen ve değişen döküm teknolojilerini takip etmek ve rekabet gücünü korumak amacıyla büyük çaba sarf ediyor.

Yeni tesis yatırımlarında veya tesis modernizasyonlarında Temiz Üretim Metotları tercih edilerek verimliliklerin arttırılması, çevrenin korunması, kalitenin en üst düzeye çıkarılması ve maliyetlerin de azaltması hedefleniyor.

2021 yılındaki yeni düzenlemeler neticesinde, metal döküm iş kolundaki yatırımların Devlet desteklerinden yararlanmasına yönelik değerlendirme süreçleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Madencilik Daire Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

Bu yeni sistemde dökümhanelerimizin yatırım teşvik başvurularından daha önce olduğu gibi verimli bir şekilde faydalanmaya devam etmesi ve değerli Daire temsilcilerinin sektörümüz hakkında güncel ve doğru bilgilere ulaşabilmesi amacıyla detaylı bir rapor hazırlayarak kendilerine ilettik.

Yetkililere Metal döküm sektörünün bütün üretim parametrelerinin, çıktılarının ve son dönemde gündemdeki konular arasında yer alan çevre ve sürdürülebilirlik dahilinde emisyon tiplerinin ve miktarlarının ana metal sanayisindeki diğer sektörlerden farklı bir yapıya sahip olduğunu açıkladık.

Sektörümüzün faaliyetlerinin Ulusal Faaliyet ve Ürün Sınıflamasında (US 97) 273 Metal Döküm Sanayi grubu altında yer aldığını ve Demir-Çelik ve Demir Alaşımları İmalatı sınıfında değerlendirilmemesini talep ederek; Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) anlaşmasında da bilinenin aksine demir ve çelik döküm ürünlerinin kapsama girmediğini belirttik.

Yatırımlarda Devlet Yardımları ve İlgili Eklerinde de metal döküm sektörünün tek bir kalemde değerlendirilmesinin; “Ek-4 Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” ve “Ek-5 Demir Çelik Yatırımları” kapsamında teşvik verilemeyecek alanlardan ayrı tutulmasının tüm sektör açısından memnuniyetle karşılandığını ve bunun devam etmesinin ülkemize büyük faydalar sağlayacağını ifade ettik.

Ayrıca, metal dökümhanelerinin teşviklerden faydalanmaları durumunda oluşturulacak yeni kapasitelerin; ürün bazlı değerlendirilmesi yerine sektörümüzün ürün çeşitliliği göz önüne alınarak proses bazlı değerlendirilmesinin sektörümüze ciddi faydalar sağlayacağını ve bu sayede atıl kapasite oluşumunun önüne geçilebileceğini not düştük.

Konuyla ilgili hazırladığımız rapora ulaşmak için tıklayınız.

Gelişmeleri sektörümüzle paylaşmaya devam edeceğiz.