TOBB - AB Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu Toplantısına Katıldık

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulan Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı Çalışma grubu ilk toplantısını 23 Ekim tarihinde gerçekleştirdi ve toplantıya Derneğimizi temsilen Genel Sekreter S. Koray Hatipoğlu ve dinleyici olarak İş Geliştirme Uzmanı Tunçağ C. Şen katıldı.

Toplantı başlangıcında TOBB Sektörler ve Girişimcilik Dairesi Başkanı Sayın Ahmet Saygın Baban ve TOBB Türkiye Sektör Meclisleri Müdürü Sayın Ahmet Altıntuğlu, Çalışma Grubunun amacı ve hedefleri hakkında katılımcılara önemli paylaşımlarda bulundu.

AB Yeşil Mutabakat kapsamında oluşacak yeni sistemlerden en çok enerji yoğun ve kaynak yoğun sektörlerin etkileneceği belirtilerek odaklanılması gereken konulara dikkat çekildi. AB Yeşil Mutabakatının sadece bir çevre stratejisi değil, ülkemizi de yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemi ve iş bölümü olarak da değerlendirilebileceği ifade edildi.

Sistemin ülkemiz için bir risk olduğu kadar sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir dönüşümün aracı olarak da yeni fırsatlar doğurduğu vurgulanarak; Türkiye için açılan bu fırsat penceresinin değerlendirilmesi için iyi hazırlanmış yol haritalarına ihtiyaç duyulduğu özetlendi.

Sonrasında, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfından (Tepav) Sayın Bengisu Özenç konuyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Avrupa Birliğinin 2050 yılı itibarıyla karbon-nötr kıta haline gelmek istediğini belirten Özenç, Çin, Güney Kore ve Japonya’nın da benzer hedeflerinin bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye olarak şimdilik bu işin etkilenen tarafında olduğumuzu ve bir karbon vergisi tartışmasıyla karşı karşıya kaldığımızı belirterek; Avrupa ile yaklaşık yüzde 50’ye yakın bir ticari hacmimiz bulunması doğrultusunda, dış ticaretimizin önemli bir paydaşıyla daha maliyetli bir ticaret düzeni oluşabileceğinin altını çizdi.

Çalışma Grubu Üyesi Sektör Temsilcilerinin Konuya Dair Görüşleri Alındı

TÜDÖKSAD’ı temsilen toplantıya katılan S. Koray Hatipoğlu Avrupa Yeşil Mutabakatının sektörümüz için taşıdığı öneme ve başlıca noktalara dikkat çekti.

Bakanlıklar nezdinde bu konuda bir bütünlüğün oluşmasının ve bir politika geliştirilmesinin sektör açısından öncelikli konuların başında geldiğini söyleyen Hatipoğlu, metal dökümcülerin toplam üretimlerinin 51’ni otomotiv sektörüne tedarik ettiklerine, dolayısıyla otomotiv sektöründeki gelişmelerin, özellikle araçlardaki hafifletme ve elektrifikasyon çalışmalarının, yakın takip edildiğine dikkat çekti.

Avrupa Birliğinin, Yeşil Mutabakat kapsamında verilecek desteklerin yanında teknoloji konusunda geride kalabilecek firmaları da düşünerek sanayinin modernleştirilmesi gibi konulara yönelik destek programları açıkladığını belirten Hatipoğlu, burada ilgili tüm sektörleri içerecek bütüncül yaklaşıma ve uzun dönemli bir planlamaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sektör temsilcilerinin konuşmaları sonrasında Çalışma grubunun belirli aralıklarla toplanması ve ilerleyen sürçte kamu kurumu temsilcilerinin de katılımıyla somut çıktıların değerlendirilmesi kararlaştırılarak toplantı sona erdi.

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.