TÜDÖKSAD AB Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

TÜDÖKSAD AB Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu ikinci toplantısını internet üzerinden gerçekleştirdi.

10 Mart Salı günü gerçekleşen toplantımıza 9 değerli üyemizin Çevre & İSG yöneticileri katılım sağladı:

Akdaş Döküm, Cevher Jant, Çelikel Alüminyum, Çimsataş, Demisaş Döküm, Denizciler Dökümcülük, Döktaş Dökümcülük, EKU Fren Döküm, Erkunt Sanayi.

Dernek Genel Sekreteri S. Koray Hatipoğlu’nun açılış konuşması sonrasında sözü İş Geliştirme Uzmanı Tunçağ C. Şen alarak kısa bir bilgilendirme gerçekleştirdi.

Sonraki bölümde Resisco Çevre Danışmanlık firması Şirket Müdürü Sayın Serkan Sivel, grup üyelerine sera gazı emisyon ölçüm ve hesaplamalarıyla ilgili ulusal mevzuat düzenlemeleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, AB Yeşil Mutabakatı kapsamındaki son gelişmeler hakkında bir özetleme yaparak, mevzuat dışındaki emisyon hesaplama yöntemlerinden ve uluslararası protokollerden paylaşımlarda bulundu.

Metal döküm sektörünün, en büyük ihracat pazarının Avrupa Birliği olması dolayısıyla, Sınırda Karbon Vergisi düzenlemelerinden doğrudan olmasa dahi döküm alıcıları üzerinden dolaylı şekilde etkileneceğine kesin gözüyle bakıldığı tekrar vurgulandı.

Sunum sonrasında grup üyeleri arasında bir değerlendirme yapılarak; sektörel bir kıyaslama çalışması için hazırlanan formun hızla görüşe açılmasına karar verildi.

Yapılacak bu çok önemli çalışmaların sektörümüze ışık tutacağı ve sonraki adımlarda genele yayılarak tüm tesislerin katılım sağladığı bir envanter projesine dönüşmesi düşünülüyor.

Buradan hazırlanacak yayınların sektörümüzün için hem resmi kurumlar hem de döküm alıcıları nezdinde değerli bir kaynak olacağını düşünerek çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.

Konuyla ilgili gelişmeleri sektör paydaşlarımıza duyurmaya devam edeceğiz.