TÜDÖKSAD Üyelerine CHROMAFOR Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi

25 Temmuz 2023 tarihinde, İş Geliştirme Direktörümüz Tunçağ C. Şen CHROMAFOR E-Öğrenme platformu hakkında üyelerimize yönelik çevrimiçi bir sunum yaptı.

Etkinlikte döngüsel ekonominin dökümhaneler için faydaları ve CHROMAFOR'un dökümhanelerin daha sürdürülebilir bir çalışma biçimine geçişine yardımcı olmada oynayabileceği rol üzerinde duruldu.

Şen, sunumuna döngüsel ekonomi kavramını ve bunun geleneksel doğrusal ekonomiden nasıl farklı olduğunu açıklayarak başladı. Doğrusal ekonomi "al, yap, israf et" ilkesine dayanırken döngüsel ekonomi ürünleri, bileşenleri ve malzemeleri mümkün olduğunca uzun süre kullanımda tutmayı amaçlamaktadır. Bu da atıkları azaltarak, malzemeleri yeniden kullanarak ve ürünleri geri dönüştürerek yapılabilir.

Sonrasında katılımcılarla döngüsel ekonominin dökümhaneler için faydaları tartışıldı. Dökümhanelerin geri dönüştürülmüş hammadde kullanımını arttırarak çevresel etkilerini azaltabilecekleri, bunun da doğal kaynakların korunmasına ve kirliliğin azaltılmasına yardımcı olabileceği belirtildi. Ayrıca dökümhanelerin atıkları azaltarak ve verimliliği artırarak tasarruf edebileceği vurgulandı.

Akabinde Şen, döküm sektöründeki işletmelerin döngüsel ekonomiye geçiş için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri sağlaması hedeflenen e-öğrenme platformu hakkında bilgiler paylaştı. CHROMAFOR E-Öğrenme Platformu, döngüsel ekonomi ilkeleri, döngüsel iş modelleri ve döngüsel tasarım da dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsamakla birlikte tüm başlıklar metal döküm sektörünü ilgilendirecek şekilde tasarlanmış durumda.

Sunum, döngüsel ekonomi ve CHROMAFOR projesi hakkında bir dizi soru soran katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı ve döküm sektörü içerisinde döngüsel ekonomi konusunda farkındalık yaratılmasına yardımcı oldu.

CHROMAFOR projesi, daha sürdürülebilir bir çalışma şekline geçmek isteyen dökümhaneler için değerli bir kaynaktır.

CHROMAFOR Hakkında

CHROMAFOR, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve döküm sektöründeki işletmelere döngüsel ekonomiye geçiş için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri sağlayacak bir e-öğrenme platformu projesidir. Platform, döngüsel ekonomi ilkeleri, döngüsel iş modelleri ve döngüsel tasarım da dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsamaktadır.

CHROMAFOR platformu Mart 2023 tarihinde faaliyete geçmiş olup internet üzerinden üyelik ya da ücret gerektirmeden kullanılabilmektedir.

Daha fazla bilgi için https://chromafor.eu/

 
 
TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
6.5 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

2

Türkiye'nin Avrupa Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

202

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı