TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Mart Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi.

TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Mart Ayı Toplantısı 15 Mart Pazartesi Günü Online Olarak Gerçekleştirildi.

Toplantıya Genel Sekreterimiz Serter Koray Hatipoğlu’nun Derneğimizin son dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştığı sunumuyla başlandı.

Derneğimizin resmi makamlar ve kamu nezdindeki devam eden girişimlerinin yanı sıra özellikle Yatırım Teşviklerinin değerlendirme süreçleriyle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilen bilgi raporuna değinildi.

Yatırımlarda Devlet Yardımları ve İlgili Eklerinde metal döküm sektörünün tek bir kalemde değerlendirilmesinin; “Ek-4 Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” ve “Ek-5 Demir Çelik Yatırımları” kapsamında teşvik verilemeyecek alanlardan ayrı tutulmasının tüm sektör açısından memnuniyetle karşılandığının ve bunun devam etmesinin ülkemize büyük faydalar sağlayacağının altı çizildi.

Son dönemde gündemin başındaki konulardan AB Yeşil Mutabakatıyla ilgili gelişmeler ve TÜDÖKSAD AB Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu için düzenlenen sera gazı emisyonlarını hesaplama modelleri ve kapsamları bilgilendirme seminerinin detayları paylaşıldı.

Çalışmalarını yoğunlaştıran TÜDÖKSAD AB Yeşil Mutabakatı Çalışma grubunun faaliyetleri ve yapılması planlanan sektörel kıyaslama çalışması hakkında bilgi verildi.

İstanbul Şile bölgesindeki döküm kumu üretim tesislerinin orman izinleri ve kullanılmış döküm kumlarının geri kazanımı konusundaki girişimlerle birlikte sektörümüzü yakından ilgilendiren bir diğer konu Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarının Güncellenmesi konusundaki çalışmalar hakkında son detaylar paylaşıldı.

TOBB Döküm Sanayi Meclisi ve TÜDÖKSAD işbirliğinde çalışmalarını sürdüren GTİP Çalışma Grubu’nun 26 Şubat 2021 Cuma günü gerçekleşen toplantısında alınan kararlara değinildi. Yapılan çalışmalar neticesinde metal döküm sektörü için yüksek önceliğe sahip kodlarla ilgili hazırlanan öneriler aktarıldı ve özellikle Almanya ve İtalya başta olmak üzere AB ülkelerinin uygulamaları özetlendi.

TÜDÖKSAD’ın ortağı olduğu  AB Destekli CHROMAFOR Projesinin 23-24 Şubat 2021 tarihlerinde internet üzerinden gerçekleşen ilk toplantısına dair detaylar paylaşıldı.

*İspanyol Dökümcüler Birliği FEAF tarafından koordine edilen CHROMAFOR projesinde, tüm Avrupa dökümhanelerinin geleneksel bir insan kaynakları yönetim modelinden, çalışanların mevcut beceri ve yetkinliklerinin döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlayacak yeni bir insan kaynakları yönetim modeline geçiş amaçlanıyor.

Toplantının devamında İş Geliştirme Uzmanı Tunçağ Şen ve Tüdöksad Akademi Eğitim Danışmanı Seyfi Değirmenci, pandemi sürecinde çevrimiçi olarak devam edilen TÜDÖKSAD Akademi bünyesindeki seminer faaliyetlerine dair bilgiler paylaştı.

Son olarak İşletme Müdürümüz Seyhan Tangül Yılmaz; üye aidatları, mevcutlar ve tüm mali durum hakkında bilgileri paylaştı.

Yönetim Kurulu üyelerinin görüşleri ve gelecek döneme dair öngörüleri sonrasında bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısı tarihinin belirlenmesiyle toplantı sona erdi.