TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Mayıs Ayı Toplantısı 21 Mayıs Cuma Günü Online Olarak Gerçekleştirildi

Toplantıya Genel Sekreterimiz Serter Koray Hatipoğlu’nun Derneğimizin son dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştığı sunumuyla başlandı.

Derneğimizin resmi makamlar ve kamu nezdindeki devam eden girişimlerinin yanı sıra özellikle İstanbul Şile bölgesindeki kum üretim tesislerinin orman izinleriyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalara değinildi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi günü Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Metin ile Yönetim Kurulu üyelerimizin de katılımıyla gerçekleştirilen görüşmenin detayları özetlendi.

Sayın Hatipoğlu kum üretim tesislerinin orman izinlerine yönelik değerlendirme süreçleriyle ilgili Sayın Bakan Yardımcısının olumlu görüşler beyan ettiğini ve gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

Sonrasında çalışmalarını yoğunlaştıran TÜDÖKSAD AB Yeşil Mutabakatı Çalışma grubunun faaliyetleri ve yapılması planlanan sektörel kıyaslama çalışması hakkında bilgi verildi.

İş Geliştirme Uzmanımız Tunçağ Cihangir Şen TÜDÖKSAD’ın ortağı olduğu AB Destekli CHROMAFOR Projesinin gidişatına dair detaylar hakkında bilgi verdi.

Toplantının devamında pandemi sürecinde çevrimiçi olarak devam edilen TÜDÖKSAD Akademi bünyesindeki seminer faaliyetlerine dair bilgiler paylaşıldı.

Son olarak İşletme Müdürümüz Seyhan Tangül Yılmaz; üye aidatları, mevcutlar ve tüm mali durum hakkında bilgileri paylaştı.

Yönetim Kurulu üyelerinin görüşleri ve gelecek döneme dair öngörüleri sonrasında bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısı tarihinin belirlenmesiyle toplantı sona erdi.

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.
TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
Rakamlarla TÜDÖKSAD
4.1 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

9

Türkiye'nin Dünya Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

176

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı