Türkiye Sanayisinde Enerji Verimliliğine Doğru Büyük Bir Adım: TÜDÖKSAD'ın Desteklediği Önemli Proje

Türkiye'nin sanayi sektörünün enerji verimliliğini artırma hedefiyle yola çıkan ve TÜSİAD ile Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi'nin (EÇEM) iş birliği içinde yürütülen "Türkiye'nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü" projesi, TÜDÖKSAD'ın tam desteğiyle ilerliyor. Bu proje, sektördeki enerji kullanımını daha verimli hale getirerek maliyetleri düşürmeyi ve çevresel etkileri azaltmayı amaçlıyor.

Projenin Önemi

Sanayi tesislerimizin enerji kullanım performanslarını iyileştirmek, sürdürülebilir bir gelecek için şart. Bu proje, sektördeki enerji verimliliğini artırarak rekabetçiliği güçlendirmeyi ve çevreye olan etkileri minimize etmeyi hedefliyor. Metal döküm sektöründen 10 tesisin aktif katılımıyla özel bir çalışma grubunun oluşturulması, projenin kapsamını ve etkisini daha da artırıyor.

TÜDÖKSAD'ın Katkıları ve Etkinlikler

TÜDÖKSAD, projenin tanıtımından itibaren enerji verimliliği konusunda sektörel farkındalığı artırmak adına düzenlenen çalıştay ve toplantılara aktif olarak katılım sağlıyor. Genel Sekreterimiz Tunçağ C. Şen'in de katılım sağladığı etkinlikler, projenin önemini ve sektöre sağlayacağı faydalar hakkında önemli sinyaller veriyor.

Proje kapsamındaki ikinci çalıştay 12 Şubat 2024 tarihinde TÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Bu çalıştayda proje sürecine geçilen Metal Döküm sektörü temsilcileriyle bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

Son olarak, 22 Mart 2024'te, projenin gidişatını değerlendirmek üzere bir istişare toplantısı düzenlendi. Genel Sekreterimiz Şen istişare toplantısına katılarak paylaşımlarda bulundu.

Toplantıda, TÜSİAD ve EÇEM ile, proje kapsamında gerekli verilerin toplanması için kullanılacak formların hazırlanması sürecine TÜDÖKSAD olarak verilen desteği özetleyen Şen, formların sektör dinamiklerine özen gösterilerek hazırlandığını belirtti.

İlk bulguların ortaya çıkmasıyla birlikte proje çıktılarının sektör temsilcilerine büyük faydalar sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

Projede İzlenen Yöntem ve Gelecek Planları

Katılımcı işletmelerin enerji tüketim verileri üzerinden yapılan değerlendirmelerle, her bir tesisin özelleştirilmiş enerji verimliliği durumları incelenecek. 2024'ün ilk yarısında ilk sonuçların paylaşılması bekleniyor, bu sonuçlar sektörümüz için önemli kazanımlar sağlayacak.

Sektörel Bakış Açısı

TÜDÖKSAD olarak, sanayimizin enerji verimliliği yolculuğunda kritik bir adımı temsil eden bu projeye destek vermeye devam ediyoruz. Bu yolculukta elde edilecek tüm gelişmeleri siz değerli üyelerimizle paylaşmaya devam edeceğiz.

Enerji verimliliğine giden yol, sürdürülebilir bir sanayi için atılması gereken en önemli adımlardan biri olup TÜDÖKSAD olarak, bu projenin sektörümüze sağlayacağı katkıları paylaşmaya devam edeceğiz.

Proje bilgi notu için tıklayın.

 
TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
6.5 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

2

Türkiye'nin Avrupa Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

194

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı