Uzun Dönemli Strateji Perspektifinden Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalıştayına Katıldık

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA)’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 2050 Patikaları Platformu ile ortaklaşa düzenlediği “Uzun Dönemli Strateji Perspektifinden Avrupa Yeşil Mutabakatı” çalıştayı 31 Mayıs 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Çalıştaya Derneğimizi temsilen İş Geliştirme Uzmanımız Tunçağ Cihangir Şen katıldı.

Açılış konuşmasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanı Orhan Solak, SEFiA Direktörü Bengisu Özenç ve 2050 Patikaları Platformu Direktörü Richard Baron’un yaptığı çalıştayda, oturumlar öncesi bir bilgilendirme paneli de düzenlendi.

Tüm konuşmacılar Türkiye’nin uzun dönemli emisyon azaltım stratejisinin belirlenmesinde, Türkiye’nin en büyük ticaret partneri olan AB’nin Aralık 2019’da açıkladığı Yeşil Mutabakat çerçevesinin önemli bir itici güç olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda düzenlenen çalıştayın, Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum yönündeki çalışmaları ve muhtemel politika alternatiflerini, Türkiye’nin uzun dönemli emisyon azaltım çalışmaları ile bütünleştirmek, farklı sektör ve paydaş grupları ile söz konusu yaklaşımları tartışmak ve ihtiyaçları ortaya çıkarmayı amaçladığını vurguladılar.

Sonrasındaki panelde Bengisu Özenç Avrupa Yeşil Mutabakatının ana hatlarını, UNDP Proje Yöneticisi Tuba Seyyah yürütmekte oldukları Uzun Dönemli Strateji projesini, TEPAV Program Direktörü Güven Sak ise Türkiye’nin iktisadi dönüşüm perspektifi içerisinde yeşil dönüşümü anlattı.

Richard Baron’un uluslararası örnekler üzerinden 2050 patika süreçlerini değerlendirmesinin ardından paralel oturumlara geçildi. Richard Baron, uzun dönemli emisyon azaltımı, iklim değişikliğine dayanıklı ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri geliştirmeyi hedefleyen ülkeleri desteklemek amacıyla kurulmuş çok taraflı bir girişim olan 2050 Patikaları Platformu olarak; Haziran 2020’den bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye’nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi üzerine çalıştıklarını ifade etti.

Paralel oturumlar 3 farklı temada gerçekleştirildi:

  • Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması
  • Döngüsel Ekonomi
  • AB Uyum Stratejisi: Biyoçeşitlilik ve Tarım

İş Geliştirme Uzmanımız Tunçağ Cihangir Şen, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ve Döngüsel Ekonomi oturumlarına katılım sağlayarak; metal döküm sektörümüz ve Derneğimiz hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirdi.

Ayrıca, TÜDÖKSAD Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu kapsamında gerçekleşen çalışmalardan bahsederek; sektörümüzü esas alan iyi uygulama kılavuzlarının ve referans değerlerin oluşturulduğunu ifade etti.

Toplantıya katılan ilgili Bakanlıkların temsilcilerine yapılacak tüm çalışmalara katılmak ve katkı sağlamak istediklerini belirterek çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Paralel oturumlar sonrasında grup tartışmalarının özetlenmesinin ardından çalıştay sonlandırıldı.

Kaynak: https://sefia.org/uzun-donemli-strateji-perspektifinden-avrupa-yesil-mutabakati-calistayi/

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.
TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
Rakamlarla TÜDÖKSAD
4.1 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

9

Türkiye'nin Dünya Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

176

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı