AB Destekli CHROMAFOR Projesi Çalışmaları Başladı

“CHROMAFOR - Metal döküm sektöründe Döngüsel İnsan Kaynakları Yönetimi için Beceriler ve Yetkinlikler" ERASMUS+ Mesleki Eğitim için Stratejik Ortaklık (KA-202) projesi başladı. Projenin ortaklarından biri olan TÜDÖKSAD aynı zamanda Kalite Yönetim sorumlusu olarak değerlendirme ve iyileştirme süreçlerini de yürütüyor.

23 Şubat 2021 tarihinde resmi olarak başlayan projenin 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. İspanyol Dökümcüler Birliği FEAF tarafından koordine edilen projenin katılımcı ülkeleri arasında Türkiye (TÜDÖKSAD & İ.T.Ü), Hollanda ve İtalya da bulunuyor.

Proje kapsamında sektör çalışanlarının mevcut beceri ve yetkinliklerinin döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlayacak yeni bir insan kaynakları yönetim modeli geliştirilmesi amaçlanıyor.

Son dönemde gündemde olan Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik kavramları Avrupa Birliği'nin 2019 yılında ilan ettiği EU Green Deal (AB Yeşil Mutabakatı) çerçevesi ve eylem planları kapsamında oldukça önemli bir yere sahip.

Karbon nötr ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş planları içerisinde mevcut ve potansiyel iş gücünün değişen dinamiklere ve yeni ihtiyaçlara uyum sağlaması noktasında yeni bir İnsan Kaynakları modeline ihtiyaç duyuluyor.

Tüm endüstri dallarıyla birlikte Metal Döküm Sektörümüzün geleceği açısından mevcut ve potansiyel iş gücünün beceri ve yetkinliklerinin yeniden ele alınması ve yeni stratejiler belirlenmesi büyük önem taşıyor.

TÜDÖKSAD, projenin ortaklarından biri olarak söz konusu yenilikçi İK anlayışının oluşturulması ve Kalite Yönetimi sorumlusu olarak proje değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarına başladı.

Çalışma süresince metal dökümhanelerinin İK birimlerinin yanı sıra mesleki eğitim alanından profesyonellerle ihtiyaç analizleri gerçekleştirilerek; döngüsel ekonomi konsepti içerisinde yeni bir insan kaynağı yönetim modeli ve buna yönelik sanal bir eğitim modülü geliştirilecek ve katılımcı ülkelerde pilot uygulamalar gerçekleştirilecek. Ortaya çıkan sanal eğitim modülü proje tamamlandıktan sonra da tüm sektör mensuplarının erişimine açık olacak.

Eğitim modülünün müfredatı, hedef grup olan İK çalışanlarının döngüsel ekonomi ile ilgili eğitim ihtiyaçları için geliştirilecek bir dizi teorik içerik ve pratik faaliyet içeriyor olacak.

Dört fazdan oluşan projenin ilk fazında, metal dökümhanelerinin firma yöneticileri / İK birim yöneticileri ve döngüsel ekonomi konsepti hakkında bilgi sahibi olan temsilcileri ile konuyla ilgili anketler ve ihtiyaç analizleri gerçekleştiriliyor.

TÜDÖKSAD bu fazda, üye dökümhanelerinin firma temsilcileri ve İK yöneticileriyle gerçekleştirmekte olduğu anketler ve kısa görüşmelerle İK çalışanlarının konuyla ilgili eğitim ihtiyaçlarını analiz ederek eğitim modülü içerisinde yer alacak konuların içeriğinin tespit edilmesine katkı sağlıyor.

Proje ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için www.chromafor.eu web sayfasını ziyaret edebilir ve linkedin sayfasını takip edebilirsiniz: https://www.linkedin.com/company/chromafor/

 

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.
TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
Rakamlarla TÜDÖKSAD
4.1 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

9

Türkiye'nin Dünya Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

176

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı