Alman Dökümhaneleri Yatırımlarını Askıya Alıyor

Alman Dökümcüler Derneği (BDG), salgın sürecinin döküm sanayine etkilerini tespit etmak amacıyla her ay gerçekleştirdiği anketin 4.sünü tamamladı ve sonuçlarını geçtiğimiz hafta yayınladı. Çıkan sonuçlarda Alman Dökümhanelerinin yatırımlarını durduğuna ve 2020 yılı satışlarında dramatik düşüşler beklediğine dikkat çekildi.

18 - 26 Haziran arasında gerçekleştirilen ve 89 dökümhanenin katılım sağladığı dördüncü anketten elde edilen bir diğer önemli bulgu ise, durgunluğun istihdamı etkileyip etkilemeyeceğinin kısa çalışma sisteminin uzatılmasına ve başta otomotiv olmak üzere ana döküm alıcısı endüstri kollarının performansına bağlı olduğu şeklinde.

BDG'nin Mart 2020'de gerçekleştirdiği ilk anketten bu yana her ay tekrarlanan sorgu Alman Döküm Sanayi hakkında detaylı ve sistematik veriler sağlıyor. Soruların temel yapısı korunmakla beraber o aya dair koşullar gözden geçirilerek küçük değişiklikler yapılıyor. Haziran ayında yapılan ankette istihdam, sipariş durumları ve Alman hükümetinin açıkladığı Korona Destek Paketinin sektöre etkilerine odaklanıldı.

Anketin önemli bölümlerinden "Covid-19 Salgının Operasyonel Süreçlere Etkisi" kısmına Mart ayındaki ilk ankette katılanların %76'sı geri bildirimde bulunurken, bu oran Nisan ayında %96'ya, Mayıs ayında ise %99'a çıktıktan sonra Hazirana ayında %92 seviyesine geriledi. Siparişlerdeki düşüş devam ederken, Mayıs ayında katılanların %90'ı sipariş kaybı kaydetmiş, %64'ü ise kayıpların ileri derecede olduğunu belirtmişti. (Haziran ayında bu gösterge %54'e geriledi). Alman dökümhanelerinin %85'i Mayıs ayında üretim planlarını revize ettiklerini belirtirken Haziran ayında bu oran %81 seviyesinde. Kısa çalışma sisteminden yararlananların oranı ise %81'den %77'ye geriledi.

Üretim duruşlarının belirgin şekilde %46'dan %33'e gerilediği görülürken istihdam kayıplarının dökümhaneler için giderek artan bir sorun haline gelebileceği belirtildi (Mayıs %29, Haziran %34). Elde edilen veriler 2020 yılının ikinci yarısına dair güncel tahminlerle örtüşürken ankete katılanların sadece %6'sı bu yıl satışlarda artış öngördü. Katılanların %93'ü satışların düşeceğini, %92'si ise satışlarıdaki düşüşün %10'dan fazla olacağını belirtti.

Yatırımlar konusundaki anket sorularına verilen cevapların da benzer eğilimde olduğu görüldü. Ankete katılanların sadece %25'i 2020 yılı yatırım planlarına sadık kalındığını belirtirken çoğunluk yatırımları yeniden değerlendirdiğini vurguladı. Firmaların yaklaşık %38'i planlanan yatırımların en azından yarıya ineceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte Alman dökümcüleri satışlardaki ve ürün geliştirme projelerindeki kötümser beklentilere karşın istihdamda değişiklik olmasa da alınan sinyallar bunun tersine işaret ediyor. % 23'ünün istihdamın yıl sonuna kadar aynı kalmasını beklediği, ankete katılanların %69'unun işgücünde bir düşüş öngördüğü,% 64'ünün % 10'dan fazla düşüş öngördüğü ortaya çıktı.

Elde edilen sonuçlara göre kısa çalışma sisteminin şu an için daha kötü senaryoların ortaya çıkmasını engellediği ancak belirsizliklerin devam ettiği ifade edildi. BDG yetkilileri tarafından yapılan açıklamada dökümhanelerinin yaklaşık %90'ının kısa çalışma sisteminin devamını istediğine ve bunun özellikle Alman sanayisinin belkemiğini oluşturan KOBİlerin geleceği açısından bir an önce yeni destekler ilan edilmesi gerektiğine işaret ettiği vurgulandı. Ayrıca, otomotiv sanayinni eski seviyelerini yakalamasının sektör için en kritik faktör olduğu belirtildi.

Anket sonuçlarında dikkat çeken olumlu bir nokta ise Alman dökümcülerinin genç iş gücünün eğitilmesine devam etmesi ve %71'inin eğitimle ilgili birimlere desteğini sürdürmesi oldu.

 

Kaynak:(Foundry-Planet)

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.
TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
Rakamlarla TÜDÖKSAD
4.1 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

9

Türkiye'nin Dünya Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

176

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı