ANKIROS/TURKCAST’a Doğru

Hannover Messe Ankiros A.Ş. Kurucusu ve Genel Müdürü İbrahim Anıl ile iki yıl aradan sonra gerçekleşecek ANKIROS/TURKCAST fuarlarını konuştuk…

2020 yılıyla birlikte tüm dünyayı etkisi altına olan Kovid-19 pandemisinden kaynaklı bir çok etkinlik ve fuar iptal edildi veya ertelendi. Ankiros/Turkcast da bundan nasibini alarak iki yıl gecikmeli olarak 6-8 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleşiyor. Bu süreci değerlendirmenizi istesek neler söylemek isterseniz?

2018’de birisi bize gelse bu yaşananları anlatmaya çalışsa, hiçbirimiz ciddiye almazdık. Yaşanan olağan dışı durum tüm dünyayı değişik boyutlarda etkisi altına aldı. Dünyanın her yerinde insanların bir araya geldiği toplantılar, fuarlar, kongreler, iş toplantıları da yasaklandı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de tüm seyahatler, bir araya gelmeler uzun süreler kısıtlandı. Hepimiz kendi sağlığımız, toplum sağlığı açısından olağandışı önlemler alarak bu dönemi atlatmaya çalışarak işlerimizi yürütmeye çalıştık.

En son 2018’de kendi rekoru ile gerçekleşen Ankiros, 15. kez Metalürji sektörünü ve Turkcast da 9. kez Avrupa’nın gelişmiş ve yoğun döküm talep eden ana sanayicilerini İstanbul’da bir kez daha bir araya getirmeye hazırlanıyordu. Türk metalürji sektörünün yükselen başarısının ve konjonktürün etkisiyle 2018 yılında çok başarılı bir Ankiros /Turkcast hafızalarda yerini almıştı. 17 bin ziyaretçisi, 45 ülkeden 1020 katılımcısı ile kendi rekorunu kırmış oldu. Tüm katılımcılarımız 2020 için alanlarını çok önceden rezerve ederek hazırlanıyorlardı.

2020 Ankiros / Turkcast Sektörün özlenen ve beklenen buluşması olarak hazırlanırken hepimiz pandeminin ağırlaşan yasakları ve sağlık koruyucu önlemlerinin etkisinde kaldık. Tüm bu duruşlara karşı küresel ekonomik sistem üretime dayanan unsurlarıyla varlığını devam ettirdi. Dökümhaneler, yüksek fırınlar durmadı, ana metal sanayinde özel izinler ve çok yoğun önlemler alınarak üretim ve faaliyetler devam etti. İhtiyaçlar, talepler uluslararası ölçekte artarak üretimi sürdürdü. Pandemi döneminde küresel tedarik zincirindeki derin ve radikal değişikliklerden etkilenen ana üretim sanayileri Türkiye’nin coğrafi konumu ve üretim yetenek ve kapasiteleri ile genelden ayrışan avantajlı durumunu ortaya çıkardı.

Küresel demir-çelik sektöründe artan payı ile önemli bir yeri olan Türk Sanayisinin dinamikleri ve Avrupa’nın en büyük döküm ihracatçısı olan Türk Metal Döküm Sanayiinin modern yatırımları, yurt içi ana sanayi yatırımları, üretim sektörlerinde büyüme ivmesini sürdürmeye devam etti.

Ankiros 30. yılına girerken sektörüne özgü yapısı nedeniyle katılımcılarının ürünlerini, ekipmanlarını makinalarını sergilemek için önceden planlamalar yaptıkları bir etkinlik olma özelliği ile öne çıkmaktadır. Bu dönemde bazı makinaların Ankiros’ta sergilenmek ve sonrasında tesislere monte edilmek üzere üretildiği biliniyor. Ankiros’ta sergilenmek üzere yeni teknolojiler sektörle buluşmaya hazırlanıyor, standlar makinaların boyutlarına göre tasarlanıyor, hazırlıkları yapılıyor; makinalar önce Ankiros’ta, sahneye çıkıyor, ondan sonra işletmeye alınıyor.

Metalurji sektörünün bu dönemdeki dinamikliği ve yatırım döneminde Ankiros ve Turkcast fuarlarının ertelenmesi kararının alınması bizleri çok zorladı, sektörün ortak kararı ile yeni tarihlerinde yapılmak üzere planlamalarımızı yaptık. Bu süreçte anlayışları ile yanımızda yer alan katılımcılarımıza ve TÜDÖKSAD yönetimine teşekkürü borç biliyoruz.  

Döküm sektörünün her iki yılda bir heyecanla bir araya geldiği yeni ANKIROS / TURKCAST hazırlıklarınız nasıl ilerliyor? Bu yıl dünyada yaşanan farklı hareketlilik sizleri nasıl etkiliyor?

İnsanlık için hafızalardan kolay kolay silinmeyecek olan, yaşam tarzımızın  değiştiği, zaman zaman kısıtlandığı 2020 yılı, sosyal yaşam kadar iş hayatımızı da oldukça etkilemiş durumda. Bu dönemde farklı ve yeni bazı alışkanlıklarla tanıştık ve bu kapsamda birçok etkinlik için uzaktan erişim alternatifi hayatımıza girdi. Alternatif kelimesi yerine, zorunluluk belki daha doğru bir tanımlama olacak, ama sanal fuarlar, sanal ticaret heyetleri, uzaktan erişimli toplantılar iş hayatımıza girdi. Birçoğumuz uzaktan erişimli toplantılara kolay ya da zor uyum sağladı.

Ama aynı şeyi fuarlar, sergiler için söylemek çok zor. Hiç kuşkusuz üretim, verim ve kalitenin arttırılması, gelişen bilgi ve teknolojiyi takip etmek, anlamak ve uygulamakla mümkün. Gelişen bilgi ve teknolojiyi takip etmenin, hatta bunu karşılaştırmalı olarak yapabilmenin en kolay ve verimli yolu ise fuarlardan, özellikle de sektör fuarlarından geçiyor. Fuarlar ayrıca firmaların ve ilgili diğer kitlelerin, sektör paydaşlarının aynı çatı altında bir araya gelmesi için de önemli bir sosyal etkinlik olarak dikkat çekiyor.

İnsan doğal olarak sosyal bir varlık, özellikle iş ve endüstri dünyası göreceli olarak biraz daha izole sayılabilir, iş insanları olabildiğince bir araya, yüz yüze gelerek karşısındaki insanlar ile etkileşimde olmak ihtiyacını hissediyor bunu ne kadar dijital ve sanal yöntemlerle yapmaya çalışsanız da işin içine o aynı anda, aynı alanda karşılıklı olma hali girmediğinde beklenti tamamlanmıyor. Bir ziyaretçi fuar alanına daha girmeden önce tüm algıları ve duyularıyla fuar atmosferine hazırlanıyor, alandaki yüz yüze etkileşimler, ürünlerin, makinaların yeni teknolojilerin farkında olma hali, döküm makinaları gibi cesametli ekipmanların yakından izlenmesi Ankiros gibi sektöre has başarılı fuarların ayrıcalığıdır. Bu farklılıkta Ankiros katılımcılarının yetenekleri ve üstünlükleri en önemli değerdir, biz ise organizatör olarak fuar atmosferi ile bu sahneyi en iyi şekilde hazırlamaya çalışmaktayız.

HM Ankiros ekibi, 15. kez bir araya getireceği Döküm ve Metalurji sanayicilerinin beklenen buluşması için 2018 fuarımız sonrasında çok hızlı bir şekilde çalışmalarına başlamıştı. Diğer etkinliğimiz ALUEXPO 2019’un da beklediğimizden erken tamamen dolmasıyla, ANKIROS 2020 faaliyetlerimizi erkene çekerek sektörün de yoğun desteği ile kısa sürede hızlı yol alarak projemize olan ilgiyi artırdık. Rakamlar ve değerlendirmeler ANKIROS’un artık bu sektörün, coğrafyamızdaki lideri olduğunu açıkça ifade etmektedir.

Sanayi fuarlarını bir sistem olarak ele aldığımızda, “Katılımcı, Ziyaretçi, Coğrafya, Endüstri, Akademya ve Organizatörün” ortak işbirlikleri ile ancak başarı sürdürülebilir olmaktadır. Fuarların tanınması, bilinmesi, çok uzun soluklu projeler olup, tüm tarafların sürekli katkıları ile kazançlı, başarılı fuarlar büyüyebilmektedirler. ANKIROS’un bugünü tüm paydaşların sahiplenmeleri, “Benim fuarım / Bizim fuarımız” olarak değerlendirmeleri sayesindedir.

ANKIROS ve TURKCAST tüm paydaşlarının Covid-19 pandemisinin ekonomik etkilerinin atlatılması için önemli fırsatlar yaratacaktır. Çalkantılı dönemlerin atlatılmasında kuvvetli ve güvenilir platformlarda var olmak çok değerlidir. Paydaşlar iş ortaklarının varlığını ve iş hayatının devamlılığını hissetmek isteyecekler, tüm oyuncuları bir arada görmek isteyeceklerdir. Fuarların ana teması, yarattığı karşılıklı yüz-yüze, tanışma, görüşme, ürün ve teknolojilere ulaşma ve tanıma, tanınma, bağlantılar kurma özellikleri ile iş dünyasının vazgeçilmez unsuru olmaya devam edecektir.

ANKIROS / TURKCAST, Metalurji sektöründe pandemi sonrasının ilk uluslararası buluşma platformu durumuna gelmiştir. Bu yüzden de özlemlerin giderildiği, ötelenen siparişlerin, sözleşmelerin imzalandığı çok başarılı bir fuar olacağını beklemekteyiz.

Dünyanın normale dönmeye başladığı bu süreçte belki en çok duyduğumuz sözcüklerin başında ‘Sosyal mesafe’ geliyor. Sosyal mesafeli fuarı nasıl yapacağız?

Daralan pazarlarda hakimiyeti kaybetmeme mücadelesinde önemli argümanlardan birisi de pazardaki varlığının devamını, ayakta olduğunu göstermenin en kolay ve etkili yolu sektörün bir arada olacağı doğru etkinliklerde yer almaya devam etmek olacaktır. Doğru fuarda olanlar ve olmayanlar ayrışacaklardır.

Son zamanlarda gelişmiş ana sanayiler, tek tedarikçi ülke ile çalışmamak gerektiğinin farkına varmışlardır. Bu durum ülkemiz için bir dönüşüm fırsatıdır. Metal endüstrisi ülkemiz yakın coğrafyasında açık ara ile lider durumda olup sektör özelinde fırsatlar barındırmaktadır. Katma değerli döküm ürünleri daha fazla ciro ve karlılık fırsatı sunacaktır.

Bugünün dünyasında teknoloji hemen hemen her dönüşümün odağı gözükmektedir, fakat yine de onun varlığı tek başına yeterli değildir. Yeni teknolojiler gelir, geçer, dönüşür ama müşteri odaklılık süreklidir. Yıkıma uğramış bir iş dünyası, iş ya da şirkete baktığımızda her zaman müşteri memnuniyetine ilişkin bir problemin var olduğunu göreceğiz. Bu nedenle bu dönemde müşterinin ve hedef kitlenin yanında olunduğu algısı ve güven duygusunun korunması gereklidir.

Fuarların kurgusunda göz göze, yüz yüze karşılıklı iletişim kurmak var. Tabii ki “Sosyal Mesafe” yeni norm olarak hayatımızın her yerinde tüm alanlarımızda dikkatli olmamız gereken bir olgu. Fuarlar da toplum sağlığı ve hijyen konusuna öncekinden daha etkili uygulamaları ekleyerek Fuarların kurulumundan kapanışına kadar geçen süre içinde tüm paydaşların sağlıklarına daha fazla özen gösterecekler.

Krizlerin atlatılmasında fuarların sanayide ve ticaretteki önemi nasıl ifade edilebilir? Şu anda yurtdışı katılımı nasıl seyrediyor? Ziyaretçi konusunda beklentileriniz nedir?

2018 Ankiros /Turkcast ve 2019Aluexpo fuarlarımızda ülkemiz sanayicilerine gösterilen ilgiyi ve ortaya konan parlak iş atmosferinin etkisi ile ANKIROS / TURKCAST 2022 satışlarımızda beklentilerimizden daha hızlı ilerledik. Tüm katılımcılarımıza bu konuda müteşekkiriz.

Covid-19 sonrası ekonomik önlemlerde hepimizin de farkında olduğu üzere üretim ve ihracat odaklı üretimin önemi tekrar gündeme gelmiştir. Sanayi üretiminde değer zincirinin ilk halkası metal ana sanayiinden başlamakta ve Türkiye için çok büyük bir fırsat metal sanayiinde barınmaktadır. Hem gelişmiş sanayileşmiş hem de gelişmekte olan ülkeler öncelikli olarak üretim imkanlarına destek ve öncelik vererek krizin etkilerini atlatmayı planlamakta olduklarını fuarlarımıza katılan uluslararası ülke pavyonlarında izliyoruz.

Ankiros’un geçmişi ile Türk sanayi tarihini de anlamlandırmak mümkündür. İlk yıllarımızda yabancı teknoloji üreticilerinin hakimiyetinin olduğu yatırım ekipmanları alanında, yıllar içinde yerli firmalarımızın da yetenek ve tecrübeleri gelişmiş bugün çok başarılı mühendislik firmalarımız metalürji ana sanayiine tesisler inşa edebilme tecrübesine ulaşmışlardır. Hem yurt içinde hem de yurt dışında döküm ve metalürji tesisleri yatırımlarında yerli makine ve tesisi üreticilerinin başarılarını izliyoruz. Ülkemiz bu alanda da çekim merkezi olma yolundadır.

Türk sanayicisi krizlere karşı kuvvetli deneyimler kazanmıştır. Ankiros’ta temsil edilen metalürji sektörü, Avrupa sanayisi için stratejik önemli, dünyada da söz sahibi büyüklüğe ulaşmıştır. Yaşanan krizleri fırsat olarak değerlendiren firmalarımız her krizin ardından güçlenerek, büyüyerek yollarına devam etmişlerdir. Bunun birçok etkisi olmakla beraber metal sanayinin önemi ve derinliği ile Türk sanayicilerinin dayanıklılığı öne çıkmaktadır. 2020 yılı krizleri de ülkemiz sanayicilerine yeni fırsatlar yaratacaktır. 2000’den beri sıkı rekabet içinde olan Çin ve ABD arasında yaşanan ekonomik gerginlik, küresel tedarik zincirlerinde oluşan zayıf halkalar, coğrafi yakınlık, modern yatırımlar, genç, çalışkan iş gücü sanayicilerimiz için fırsatlar sunmaktadır. Bu yılın da küresel krizlere katkısı Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik ve savaşla oluşan siyasi ve ekonomik olumsuzluklar oldu. Metal sanayiinin derinden etkilendiği Rusya - Ukrayna savaşı Türkiye’ye farklı fırsatlar sunmakta. Her kriz kendi içinde farklı fırsatları ortaya çıkarıyor.

Avrupa ana sanayinin üretici gücünün çok önemli bir bileşeni ülkemizdeki sanayi yatırımlarıdır. Otomotiv bileşenlerinden makine donanımlarına, robotlardan havacılık sanayi komponentlerine kadar birçok alanda ülkemiz, metalik ürünlerini Avrupa ana sanayicileri için üretmektedir. Bugün tüm sanayi bölgelerimizde küresel ana sanayi firmalarının değişik boyutlardaki üretim yatırımlarını ve işbirliklerini izlemekteyiz. Bu realite ANKIROS ve TURKCAST’ın kapsamına giren teknoloji ve ürünlerin coğrafyamızdaki önemini uzun süre sürdüreceğini gösterdiğinden, etkili ziyaretçi konusunda beklentimizi yükseltmektedir.

Metalürji sektörünün iki yılda bir heyecanla beklediği ve tüm sektör paydaşlarını bir araya getiren Ankiros/Turkcast fuarlarında katılımcıları ve ziyaretçileri neler bekliyor?

Online ziyaretçi kaydımızı normal tarihi olan Haziran ayında başlattık, kayıtların geçmiş eğilimlere uygun başladığını, tarih değişikliğini duyurduğumuzdan itibaren de devam ettiğini, 2018 ve 2019’dan sonraki ilk büyük sektör buluşma fırsatı olacağı için ziyaretçi ilgisinin yüksek seyrettiğini izlemekteyiz. Devamlı ziyaretçilerimize ilave yeni kayıtlar da gelmeye başladı. İlgili sanayi alanlarında kriz havasından kurtulmak için kaçırılmayacak bir fırsatı hayata geçireceğiz.

Metalurji sanayi her ne kadar çok eski ve derin köklere sahip olsa da yeni trendlere kayıtsız kalamayacak. Tüm dünyada hedef olarak belirlenen “Sıfır / Nötr Karbona” yönelik çok önemli değişimler sektör platformlarında tartışılıyor. Yeni teknolojiler üretiliyor. Hidrojen ile yeşil çelik üretimi, karbon yalıtımı, tozmetal ve katmanlı üretim teknolojileri, yüksek verimli ergitme tesisleri ile karbon ayak izinin düşürülmesi gibi yeni yatırım alanları gündeme taşınıyor. En hızlı yatırım geri dönüşümünün izlendiği endüstri tesislerinin dijitalizasyon ile verimlilik yatırımları da önemli fırsatları sunuyor. Tüm bu yenilikler ANKİROS’ta sanayicilerimizin karşısına çıkacak.

2022 yılında Ankiros/Turkcast fuarların ana teması ne olacak? Bu yıl fuarlarda ne tür değişiklikler bizleri bekliyor?

ANKIROS metal üretimi, tesisleri, Isıl işlemler, metallere katma değer katan prosesler aynı çatının altında tekrar buluşturuyor.

Katmanlı üretim teknolojileri metalik parçaların üretiminde iddiasını korumakta, bu alandaki uygulamaları da izleyeceğiz. Üretimde otomasyon ve verimlilik alanında robot uygulamalarındaki gelişmeler de sahnede olacak. Demirdışı metallerin üretim teknolojileri, hafif metallerin yeni alaşımlar ile kullanım alanlarındaki gelişmeler de Ankiros’ta izlenecek. Doğal kaynakların sürdürülebilirliği çerçevesinde döngüsel ekonominin en etkin bacağı olan metallerin geri dönüşümü metal sektörünün doğasında olduğundan Ankiros’un da fark edilen bölümü olacak.

7 ve 4 numaralı döküm ürünleri hollerimizi doldurarak fuarımıza yeni bir holü daha eklemiş olduk. TURKCAST / ANKIROS katılımcılarının ortak yer alacağı bu alan ile beraber net sergileme alanımız bu yıl kendi rekorunu kırmış olacak. Fuarda temsil edilecek firma sayısının ise 1000’in üzerinde olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Ankiros ekibi olarak her fuarımızdan sonra katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz ile değerlendirme anketleri gerçekleştiriyoruz. Tüm fuarlarımızda katılımcılarımızın tamamına yakını memnuniyetle değerlendirerek önceki katılımını bazıları da alanlarını büyüterek sürdürüyor. Fuarlarımızı ziyaret eden profesyonel ziyaretçilerin de tamamına yakını fuarın kapsamından, katılımcıların teknolojik ve ticari ölçeğinden memnun kaldığını, sonraki fuarı da ziyaret edeceğini ifade ediyor. Bir başka ayırt edici ifade ise katılımcılarımızın sürekliliği ve ziyaretçilerin yüzde 60’ının da önceki fuarlarımıza da katılmış olduğunun izlenmesidir. Ankiros / Turkcast ve Aluexpo fuarlarının hem ülkemiz hem de yakın coğrafyamız için etkinliğinin, verimliliğinin artarak sürmekte olması Ankiros ailesinin çalışmalarına motivasyon oluyor.

TÜDÖKSAD ile 2004 de başlattığımız TURKCAST Döküm fuarını bu yıl uluslararası katılımcılara da açarak öncelikle AB ülkelerindeki döküm firmaları ve birliklerine davetler gönderdik. Türkiye döküm, alüminyum, demir - çelik, dövme ve katma değerli işlenmiş metal ürünlerde çok önemli bir tedarikçi ülke haline geldi. Bu gerçeği ortaya koyarak TURKCAST fuarımıza yabancı dökümhaneler davet ettik. Beklediğimiz ilgiye henüz ulaşamadık, bu durum Türk metal döküm sektörünün karşısına çıkmak istenmediği şeklinde de değerlendirilebilir. Biz bu etkileşimin gelecekte önemli işbirlikleri doğurabileceğine inanarak duyuru ve davetlerimizi sürdüreceğiz.

ANKIROS’un yenilikleri arasında artık metal dövme teknolojileri ve firmaları da yer alıyor olması, özellikle döküm satınalma personellerinin ilgi alanında yer alan ve ülkemizin de başarılı olduğu metal dövme sektörü de spektrum içinde yerini almış oldu. Katma değeri yüksek metal ürünleri ve teknolojileri arasında ayrıca payı sürekli büyüyen “Basınçlı Döküm Teknolojileri ve Üretiminin” gelişimini fuarlarımızda izleyeceksiniz.

Fuarlarımızla eşzamanlı olarak 11. Uluslararası Döküm Kongresi ve 21. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi de daha önce olduğu gibi endüstri ile akademik gelişmeleri buluşturmaya devam edecek. Geleceğin üretim mühendisleri, 30 yıldır olduğu gibi Ankiros ile metalürji sektörünün kapsamını ve büyüklüğünü tanıma fırsatı bulacaklar.

Annofer artık ayrı bir fuar olmayacak “Demir Dışı Metalurji Teknolojileri Özel Bölümü” olarak Ankiros içinde yer alacak. Neden?

1992 yılında ilk Ankiros’u başarıyla gerçekleştirdikten sonra ikinci yıl demir dışı metallerin de etkinliğini fark ettik.  Ankiros adıyla beraber döküm ve demir/çelik sektörüne odaklandığından ikinci yılımızda demir dışı metal sektörlerine odaklanan ANNOFER’i başlattık. Yıllar içinde alüminyum sektöründeki gelişmelerle Aluexpo’da bu yapının içinden doğdu. Ülkemizde bakır, kurşun, krom, çinko ve alüminyum metalürjisi dikkat çekici potansiyele sahip, cevherden ürüne giden teknolojiler ve ürünler ANNOFER özel bölümünde yer alacak. Demir - çelik ve demir dışı metaller endüstri alanları dünyanın birçok yerinde benzer şekilde ayrılıyorlar.

Son iki fuarımızda T.C. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığımızın ANKIROS / ANNOFER Fuarımızı “Uluslararası Nitelikli Fuar Destek” kapsamına alması ile ihracatçı ve üretici yerli firmalarımıza yüzde 50 katılım desteği oldu. Firmalarımızın bu destek haklarının kaybolmaması amacıyla ve Ticaret Bakanlığının da yönlendirmesi ile ANNOFER’in konularını ANKIROS bünyesinde birleştirerek, “Demir Dışı Metalurji Teknolojileri Özel Bölümü” olarak kurguladık ve 2022 ANKIROS katılımcıları da Ticaret Bakanlığının nitelikli fuar desteğinden faydalanabilecekler.

Ziyaretçi ve alım heyetleri çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyiz?

Ankiros’un çok değişik endüstri alanlarından ziyaretçileri oluyor. Döküm, çelik üretiminden tutun da yüksek sıcaklıklı üretim proseslerine kadar endüstrinin tüm alanlarında ürün teknoloji ve hizmet ANKIROS bünyesinde sahnede oluyor. Organizatör olarak bizim de görevimiz bu büyüklüğü ilgili sektörlere etkili şekilde duyurmak. Türk metal döküm sektörünün yıldızının ne kadar parladığını yıllardır beraber izlemekteyiz. Avrupa ana sanayinin en önemli çözüm ortağı olduğunu söylemek yanlış olmuyor. TURKCAST bu anlamda önemli bir takipçi profiline sahip. Döküm alıcılarının kısa sürede çok farklı yetenek ve profilde Türk dökümhaneleri ile tanışma fırsatını önlerine koymaktayız.

Yurt içinde zümreler bazında bilgilendirme mesajları ve davetiyeler ile belirlediğimiz sektörlere duyurulara başlamış bulunuyoruz. Önceki fuarda Savunma Sanayi Başkanlığı’nın da desteğiyle Savunma Sanayi ve Havacılık Kümelerinin fuarımıza yoğun ilgisi oldu. Bu yıl da artan alakayı bekliyoruz. Metaller ile alakası olan tüm sanayi alanlarındaki kurum, firma ve kişilere bilgi ulaştırmaya çalışıyor davetiyeler ulaştırıyoruz. Dijitalleşmenin de yarattığı imkanlar değerlendirerek fuarların tanıtımı için Sosyal Medya kanallarını da etkili kullanan profesyonel bir PR ekibimiz var.

Yurt dışında döküm sektörüne özel bir çalışma yapmaktayız. Döküm alıcısı olarak hedeflediğimiz kaynaklara bilgi gönderiyoruz. İngiltere, Almanya, İspanya ve Avustralya’da ilanlarımız ve duyurularımız yayınlanmakta. Ayrıca bu sene EEN – Avrupa İşletmeler Ağı ile beraber B2B Matchmaking çalışmasına başladık. Tüm Avrupa KOBİ işletmelerine TURKCAST bilgisi iletilip fuar süresince karşılıklı görüşmeleri organize edeceğiz. Bu konuda İstanbul Sanayi Odası organizasyonumuza destek oluyor.

TURKCAST için düzenli hale gelen VDMA Alman Makine Üreticileri Birliği Match Making Initiative bu yıl da döküm ürünleri çerçevesinde planlanıyor. VDMA’nın 3 bin 300 işletmesine TURKCAST katılımcılarının bilgileri aktarılarak davet ediyor ve ziyaretlerinde destek oluyoruz.

Castings Buyer TURKCAST özel sayısı için bir bütçe ayırarak bu özel sayıda Türk Metal Döküm Sektörünü detaylı işleyecek, Turkcast’ın tüm katılımcılarına rehber formatında yer vermek üzere çalışmaları başlattık. Dileyen firmalarımız Castings Buyer TURKCAST özel sayısında firmalarını ve ürünlerini kendi editöryal çalışmaları ile öne çıkarabilecekler.

Foundry Planet yayınları ve portalında TURKCAST bilgilerini paylaşıyor olacağız.

Ticaret Bakanlığı ülkemizin yurt dışı ticaret ataşelikleri kanalıyla tanıtımlar ve alım heyetleri için çalışmalarımızı hazırladık. Döküm, çelik ve metaller gelişmekte olan ülkelerden çok yoğun ilgi almakta. Bu doğrultuda yakın ve çevre coğrafyadan daha da artan ziyaretçi ilgisini bekliyoruz.

2021’in son çeyreği ve 2022 ilk yarısında gerçekleşen sanayi fuarlarında, özellikle 3-5 Mart tarihlerinde gerçekleşen Aluexpo fuarında da yabancı ana sanayicilerin Türk sanayine ilgisinin artarak devam ettiğini yakından izledik. Bu faaliyetlerimize ilave olarak işbirliği yaptığımız ve alanında uzmanlaşmış bir ekip ile sektörel ziyaretçi için birebir çalışmaları yürütüyoruz.

Web sayfamızdan ücretsiz profesyonel ziyaretçi kaydınızı yaptırarak dijital giriş kartınızla kolay ve hızlı fuar ziyaretinizi gerçekleştirebileceksiniz.  

 

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
4.1 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

9

Türkiye'nin Dünya Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

191

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı